Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7816

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi kasutamiseks Tlv k 456 22.03.2017
202 Ajutise komisjoni moodustamine koostöö tegemiseks Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimise I etapi tööde korraldamisel Tlv k 454 22.03.2017
203 Eesti Maaülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 419 13.03.2017
204 Tallinna positiivse programmi 2018-2022 algatamine Tvk o 23 09.03.2017
205 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 387 08.03.2017
206 Tallinna linna ja Välisministeeriumi vahelise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Kruusimäele (toetus Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni gümnaasiumiastme õppekava alusel õpetamise jätkamiseks Tallinna Inglise Kolled˛is) Tlv k 380 08.03.2017
207 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (2016. aasta jooksul Tallinna koolidesse saabunud uussisserändajate keeleõppe toetamine) Tlv k 379 08.03.2017
208 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täiendkoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2017. aastal) Tlv k 378 08.03.2017
209 Rahvusvahelise festivali "Tallinna lillefestival" parimate võistlustööde välja valimiseks ˛ürii moodustamine Tlv k 377 08.03.2017
210 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinna Kunstigümnaasiumi mänguväljaku paigaldamine, spordivahendite paigaldamine, rakiste ehitamine; Tallinna Prantsuse Lütseumi klassiruumide remont ja Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikamaja renoveerimine) Tlv k 337 01.03.2017
211 Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale (ujumise algõppe toetus) Tlv k 336 01.03.2017
212 Tallinna Linnakantselei 2014.-2015. aasta avalike suhete eelarve vahendite kasutamise otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll Tvk o 22 23.02.2017
213 Tallinna Spordikooli tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2014-2015 Tvk o 21 23.02.2017
214 Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027 Tvk m 3 23.02.2017 07.03.2017 RT IV, 04.03.2017, 1
215 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritustega Tlv k 282 15.02.2017
216 Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 280 15.02.2017
217 Linna õppe- ja teaduskoostöö alatise komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 279 15.02.2017
218 Tallinna raemedali andmine Tlv k 278 15.02.2017
219 Tallinna raemedali andmine Tlv k 277 15.02.2017
220 Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine Tvk o 10 09.02.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused