Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7783

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Tallinna linna ja Kiili valla vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 1928 21.12.2016
202 Linna asutuste toetajate tunnustamise kord Tlv m 57 21.12.2016 02.01.2017 RT IV, 30.12.2016, 3
203 Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine Tvk o 191 15.12.2016
204 Tallinna õigusaktide infosüsteemi asutamine Tvk o 190 15.12.2016
205 Konkursi "Tallinna linna lumemurdja" korraldamine Tlv k 1885 14.12.2016
206 Tallinna linna ja Saku valla vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 1879 14.12.2016
207 Nõusoleku andmine Varraku tn 14 äriruumide allüürile andmiseks (CC Tallinn MTÜ) Tlv k 1878 14.12.2016
208 Eesti Õpilasmaleva 50. aastapäeva üritusi ettevalmistanud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1875 14.12.2016
209 Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna tehnoloogiate ja toodete toetuseks sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1870 14.12.2016
210 Tallinna Tondiraba Huvikooli põhimäärus Tlv m 55 14.12.2016 20.12.2016 RT IV, 17.12.2016, 40
211 Tallinna Kultuuriameti juhataja 19. septembri 2016 käskkirja nr TKA-14/56 "Tallinna Loomaaia territooriumi kinnisasja osade rendile andmise kirjaliku enampakkumise tulemuse tühistamine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1845 07.12.2016
212 Tallinna Kirjanduskeskuse põhimäärus Tlv m 50 07.12.2016 01.01.2017 RT IV, 14.12.2016, 16
213 Tallinna linna ja Mustamäe Kiriku Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti ning sihtotstarbelise toetuse lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Helle Kaldale Tlv k 1798 30.11.2016
214 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1765 23.11.2016
215 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise korraldamiseks Tlv k 1757 23.11.2016
216 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus Euroopa rändekava linna koolidesse ja lasteaedadesse õppima asunud alaealiste hariduslikuks lõimumiseks) Tlv k 1756 23.11.2016
217 Tallinna Transpordiameti bilansis oleva liiklusjärelevalvesüsteemi koos selle juurde kuuluvate kaamerate, tarkvara, andmekeskuse ja kaamerapunktidega ning dokumentidega viieks aastaks tasuta kasutusse andmine, liiklusjärelevalvesüsteemi tasuta kasutamiseks andmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole Tvk o 180 17.11.2016
218 Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine Tvk o 177 17.11.2016 01.01.2017
219 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus astumine Eesti Ühistupanga liikmeks Tlv k 1735 16.11.2016
220 Tallinna linna ja Pekingi linna vahelise koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 1734 16.11.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused