Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7940

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Toonela tee 4c korteriomandi (mitteeluruum nr 19) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1552 11.10.2017
202 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
203 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele moodustada komisjon kirjanik Sergei Dovlatovile mälestusmärgi rajamiseks. Tvk o 145 05.10.2017
204 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Ole koolis - Stay Tuned!" ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 144 05.10.2017
205 Osalemine Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektides "Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ja "Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ning volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 143 05.10.2017
206 Rahvarinde muuseumi tegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 141 05.10.2017
207 2016. aastal mittetulundusühingute tegevuseks ja reservfondist eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse järelkontroll Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 140 05.10.2017
208 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tööaja, töö-, lisa- ja puhkusetasude ning haiguspäevade arvestuse ja kasutamise seaduslikkuse ning otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 139 05.10.2017
209 Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooli vahelise koostööprojekti lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 1525 04.10.2017
210 Laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide majutamise sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale Tlv k 1523 04.10.2017
211 Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna linna koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 1522 04.10.2017
212 Tallinna hankekord Tlv m 30 04.10.2017 10.10.2017 RT IV, 07.10.2017, 66
213 Tallinna linna Peterburi stipendiumi määramine Tlv k 1488 27.09.2017
214 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1487 27.09.2017
215 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1484 27.09.2017
216 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1456 25.09.2017
217 Lasnamäe munitsipaalkaupluse majandustegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll 2014.-2016. aastal Tvk o 116 21.09.2017
218 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Tvk o 115 21.09.2017
219 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Tvk o 114 21.09.2017
220 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused