Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7870

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Tallinna linna, AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja United Utilities (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tvk o 62 01.06.2017
202 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööaruanne Tvk o 61 01.06.2017
203 Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 Tvk m 11 01.06.2017 10.06.2017 RT IV, 07.06.2017, 29
204 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 841 31.05.2017
205 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Kaasiku tn 12) Tlv k 814 24.05.2017
206 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 17. jaanuari 2017 ehitusloa nr 1712271/01024 ja 8. veebruari 2017 ehitusluba nr 1712271/02134 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Vuti tn 52 ja Mooni tn 75) Tlv k 813 24.05.2017
207 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 811 24.05.2017
208 Liikmeõigusi teostava isiku määramine Eesti Ühistupanga 30. mai 2017 erakorralisele üldkoosolekule Tlv k 810 24.05.2017
209 Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu koosseis Tlv k 799 24.05.2017
210 Nõusoleku andmine Põhja pst 27a asuvate ruumide allüürile andmiseks OÜ-le ARS PROJEKT, üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Liina Ojale Tlv k 796 24.05.2017
211 Kokkuleppe heakskiitmine Tallinna linna ja Maa-ameti vaheliste kohtuvaidluste lõpetamiseks ja selle allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 792 24.05.2017
212 Tallinna linnaga ühisomandis oleva Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva Saare tee 17-3 eluruumi mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale Tvk o 57 18.05.2017
213 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2015.-2016. aastal Tvk o 56 18.05.2017
214 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" ja volituse andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale Tvk o 53 18.05.2017
215 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Laulupeo 10) Tlv k 767 17.05.2017
216 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 763 17.05.2017
217 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 762 17.05.2017
218 Euroopa Investeerimispangaga sõlmitava finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 761 17.05.2017
219 Tallinna linna ja Maanteeameti vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 759 17.05.2017
220 Tallinna raemedali andmine Tlv k 757 17.05.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused