Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7886

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Tallinna linna valimiskomisjoni asukoha määramine Tlv k 1178 09.08.2017
182 Arvamuse andmine Peterburi tee 90 ja Paneeli tn 2c maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1146 09.08.2017
183 Arvamuse andmine Lodjapuu tee 9b, Vabaõhukooli tee 20, Vabaõhukooli tee 26a, Kose tee 96, Regati pst 4 ja Regati pst 2a maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1145 09.08.2017
184 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1139 09.08.2017
185 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine Tlv m 24 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 27
186 Riiklike perekonnaseisutoimingute tegemiseks volitamise halduslepingu nr 7-3/330-1 lõpetamise kokkuleppe kavandi heakskiitmine ja volituse andmine linnasekretärile Tlv k 1117 30.06.2017
187 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1102 30.06.2017
188 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1101 30.06.2017
189 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1100 30.06.2017
190 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1099 30.06.2017
191 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1098 30.06.2017
192 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1097 30.06.2017
193 Eesti kinnisvarasektori avaliku sektori tellijate ja poliitikakujundajate ühiste kavatsuste deklaratsiooni ehitise digitaalse infomudeli kasutuselevõtmiseks heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1096 30.06.2017
194 EESTI JALGPALLI LIIDU ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse Mihhail Kõlvartile Tlv k 1094 30.06.2017
195 Noole tn 7a asuva hoone osa kasutusse andmine (Elektrilevi OÜ), kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Raimond Kaljulaidile Tlv k 1084 30.06.2017
196 Riigikantselei ja Tallinna linna vahelise koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1063 21.06.2017
197 Tallinna linna ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava lepingu ja avalduste projekti heakskiitmine ning J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H. Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst 50 kinnistutel asuvatele ehitistele valitseja määramine Tlv k 1062 21.06.2017
198 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe tegevuste toetamine Tallinna üldhariduskoolides) Tlv k 1058 21.06.2017
199 Ainulitsentsilepingu heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1056 21.06.2017
200 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1055 21.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused