Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7825

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Tallinna vapimärgi andmine Tvk o 45 04.05.2017
182 Tallinna linna stipendiumite määramine Tlv k 705 03.05.2017
183 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 702 03.05.2017
184 Arvamuse andmine Järvevana tee 7e ja Tervise tn 3 maade riigi omandisse jätmise kohta ja maaüksustele sihtotstarvete määramine Tlv k 635 24.04.2017
185 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 16 kinnisasja koormava Veerise tn 16-3 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 628 24.04.2017
186 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 8 kinnisasja koormavale Pähkli tn 8-4 korterihoonestusõigusele täiendava hüpoteegi seadmiseks Tlv k 627 24.04.2017
187 Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni moodustamine ja põhimäärus Tlv m 15 24.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 58
188 Mittetulundusühingute tegevuseks 2015. aastal eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll Lasnamäe Linnaosa Valitsuses ja Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 43 20.04.2017
189 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused Tvk m 8 20.04.2017 16.10.2017 RT IV, 28.04.2017, 8
190 Eesti Noorsootöö Keskuse ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Rein Ilvesele Tlv k 613 19.04.2017
191 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (J. Kappeli tn 7) Tlv k 577 12.04.2017
192 Kaubamärkide RAEPRESS, PEALINN ja STOLITSA registreerimine Tallinna Linnakantselei nimele Tlv k 576 12.04.2017
193 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 572 12.04.2017
194 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 571 12.04.2017
195 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 570 12.04.2017
196 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 569 12.04.2017
197 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 568 12.04.2017
198 Tallinna linna ja Croneman OÜ vahel sõlmitava reaalservituudi lõpetamise, reaalservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu heakskiitmine ning volituse andmine Anu Hallik-Jürgensteinile Tlv k 554 12.04.2017
199 Tallinna laste- ja noortesõbralike arengutingimuste edendamise komisjoni 2016. aasta tegevuse aruanne ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 553 12.04.2017
200 Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna vahelise alaealiste komisjonile riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 552 12.04.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused