Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7942

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Halduslepingu lõpetamine Tvk o 181 13.12.2018
2 Rahvusvahelise purjeõppelaevade regati The Tall Ships Races 2021. a Tallinnas korraldamiseks Tallinna linna ja Tall Ships Races International Limited vahel sõlmitava võõrustava sadama lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tvk o 178 13.12.2018
3 Tallinna Raemedali andmine Tlv k 1769 05.12.2018
4 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1768 05.12.2018
5 Tallinna linna, OÜ KIIRWARREN.KL, AS Signaal TM, OÜ Tammsaare Ärikeskus, AS-i Kesko Senukai Estonia ja Osaühingu ESS KINNISVARA vahel sõlmitava A.H.Tammsaare tee ohutu elektroonilise liikluslahenduse loomise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole Tlv k 1737 28.11.2018
6 Tsiviilasjas nr 2-15-18478 vaidlust lõpetava kohtuliku kompromissi heakskiitmine ja selle allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 1720 28.11.2018
7 Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine Tlv m 40 28.11.2018 01.01.2019 RT IV, 05.12.2018, 52
8 Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 13,0-16,0 Tallinna piir - Topi sõlm ehituse kaasfinantseerimiseks Tallinna linna ja Maanteeameti vahel 30. augustil 2016 sõlmitud koostöölepingu lisa heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1692 21.11.2018
9 Tallinna linna, Ümera tn 28a, Ümera tn 28b ja Ümera tn 30 kinnistute omanike vahel sõlmitava reaalservituutide seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Ignar Fjukile Tlv k 1689 21.11.2018
10 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 17) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1660 21.11.2018
11 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1656 14.11.2018
12 Euroopa kultuuripealinnade linnapeade konverentsi lõppdeklaratsiooni heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 1621 07.11.2018
13 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1620 07.11.2018
14 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 162 01.11.2018
15 Euroopa Kergejõustikuliidu, Eesti Kerge-jõustikuliidu ja Tallinna Linnavalitsuse vahelise lepingu heakskiitmine ja volituse andmine Ain Kivile Tlv k 1556 24.10.2018
16 Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017 Tvk o 148 18.10.2018
17 Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016-2017 Tvk o 147 18.10.2018
18 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS auditeerija nimetamine Tlv k 1514 17.10.2018
19 Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 kinnisasja osa üürile andmine (Kiikri Ehitus OÜ), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Dorbekile Tlv k 1468 10.10.2018
20 Tallinna linnaga ühisomandis oleva korteriomandi mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Anatoli Vanin pärimisasi) Tlv k 1453 10.10.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused