Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 8073

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Tvk o 113 13.06.2019
2 Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Tvk m 14 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 8
3 Kutseõppeasutuste nõunike kogudesse esindajate nimetamine Tlv k 817 12.06.2019
4 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 816 12.06.2019
5 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 815 12.06.2019
6 PT Investeeringute Aktsiaseltsiga sõlmitava äriruumide üürilepingu heakskiitmine Tlv k 788 05.06.2019
7 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 772 05.06.2019
8 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 771 05.06.2019
9 Tallinna linna ja Pikksilma Kodu OÜ vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Ignar Fjukile Tlv k 770 05.06.2019
10 Raadiku elamurajooni arendajaga sõlmitud lepingu seaduslikkuse kontroll Tvk o 104 30.05.2019
11 Osalemine EL projektis "StratKIT - avaliku toitlustamise innovaatilised strateegiad", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 103 30.05.2019
12 Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi ja väikese vapi kasutamiseks Tlv k 744 29.05.2019
13 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 743 29.05.2019
14 Ajutiste komisjonide tegevuse lõpetamine Tlv k 741 29.05.2019
15 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kord Tlv m 20 29.05.2019 07.06.2019 RT IV, 04.06.2019, 26
16 Tallinna Turgude põhimäärus Tlv m 19 29.05.2019 07.06.2019 RT IV, 04.06.2019, 27
17 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 713 22.05.2019
18 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 712 22.05.2019
19 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuse peale esitatud vaide lahendamine (Jahu 9) Tlv k 708 22.05.2019
20 Vaide läbivaatamine (taksoveo teenindajakaart) Tlv k 707 22.05.2019

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused