Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7800

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Kokkuleppe heakskiitmine Tallinna linna ja Maa-ameti vaheliste kohtuvaidluste lõpetamiseks ja selle allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 792 24.05.2017
142 Tallinna linnaga ühisomandis oleva Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva Saare tee 17-3 eluruumi mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale Tvk o 57 18.05.2017
143 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2015.-2016. aastal Tvk o 56 18.05.2017
144 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" ja volituse andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale Tvk o 53 18.05.2017
145 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Laulupeo 10) Tlv k 767 17.05.2017
146 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 763 17.05.2017
147 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 762 17.05.2017
148 Euroopa Investeerimispangaga sõlmitava finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 761 17.05.2017
149 Tallinna linna ja Maanteeameti vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 759 17.05.2017
150 Tallinna raemedali andmine Tlv k 757 17.05.2017
151 Genti linna ja Tallinna linna vahelise koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale ja Toomas Sepale. Tlv k 738 10.05.2017
152 Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 736 10.05.2017
153 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eestikeelse õppe ja/või täiendava eesti keele õppe toetamine) Tlv k 734 10.05.2017
154 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinnas tegutsevate üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu üldhariduskoolide õpilaste võimete arendamise toetamine) Tlv k 733 10.05.2017
155 Tallinna teenetemärgi andmine Tvk o 46 04.05.2017
156 Tallinna vapimärgi andmine Tvk o 45 04.05.2017
157 Tallinna linna stipendiumite määramine Tlv k 705 03.05.2017
158 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 702 03.05.2017
159 Arvamuse andmine Järvevana tee 7e ja Tervise tn 3 maade riigi omandisse jätmise kohta ja maaüksustele sihtotstarvete määramine Tlv k 635 24.04.2017
160 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 16 kinnisasja koormava Veerise tn 16-3 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 628 24.04.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused