Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7843

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Tvk o 115 21.09.2017
122 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Tvk o 114 21.09.2017
123 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33
124 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 41 kinnisasja koormava Mirta tn 41-10 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1377 13.09.2017
125 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse kindlaksmääramata osa võõrandamiseks Tlv k 1376 13.09.2017
126 Audiitori määramine Tallinna linna 2017.-2019. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks Tvk o 109 07.09.2017
127 Pirita jõeoru maastikukaitsealal ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele maaüksustele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine, isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõiguslike lepingute projektide heakskiitmine, isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine, Tallinna linna ja keskkonnaministri vaheliste kohtuvaidluste lõpetamise kokkulepete heakskiitmine ja nende allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 1326 06.09.2017
128 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Vana-Toomase kujutis ja Vana-Toomas kasutamiseks Tlv k 1307 30.08.2017
129 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1306 30.08.2017
130 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (OÜ Astlanda Ehitus), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Pukile Tlv k 1296 30.08.2017
131 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 95 24.08.2017
132 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 26 23.08.2017 01.09.2017 RT IV, 29.08.2017, 26
133 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine ning Tallinna Botaanikaaia maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni ning Tallinna linnavalitsuse ajutise komisjoni teemaa omandamisega seotud küsimuste lahendamiseks tegevuse lõpetamine Tlv k 1226 16.08.2017
134 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1221 16.08.2017
135 Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine vanalinnas lõbusõidurongi teenuse osutamiseks ning lepingu projekti heakskiitmine Tlv k 1187 09.08.2017
136 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1185 09.08.2017
137 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Nafta 16) Tlv k 1180 09.08.2017
138 Tallinna linna valimiskomisjoni asukoha määramine Tlv k 1178 09.08.2017
139 Arvamuse andmine Peterburi tee 90 ja Paneeli tn 2c maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1146 09.08.2017
140 Arvamuse andmine Lodjapuu tee 9b, Vabaõhukooli tee 20, Vabaõhukooli tee 26a, Kose tee 96, Regati pst 4 ja Regati pst 2a maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1145 09.08.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused