Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7800

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumi paindliku keele- ja aineõppe pilootprogrammi algatamiseks Tvk o 94 20.06.2017
122 Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine Tvk o 80 15.06.2017
123 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 Tvk m 12 15.06.2017 30.06.2017 RT IV, 27.06.2017, 16
124 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 952 14.06.2017
125 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärgi Vana Toomase kujutis kasutamiseks Tlv k 949 14.06.2017
126 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 894 07.06.2017
127 Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine Tlv k 893 07.06.2017
128 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 869 07.06.2017
129 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 868 07.06.2017
130 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamise toetamiseks) Tlv k 866 07.06.2017
131 Tallinna linna, AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja United Utilities (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tvk o 62 01.06.2017
132 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööaruanne Tvk o 61 01.06.2017
133 Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 Tvk m 11 01.06.2017 10.06.2017 RT IV, 07.06.2017, 29
134 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 841 31.05.2017
135 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Kaasiku tn 12) Tlv k 814 24.05.2017
136 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 17. jaanuari 2017 ehitusloa nr 1712271/01024 ja 8. veebruari 2017 ehitusluba nr 1712271/02134 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Vuti tn 52 ja Mooni tn 75) Tlv k 813 24.05.2017
137 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 811 24.05.2017
138 Liikmeõigusi teostava isiku määramine Eesti Ühistupanga 30. mai 2017 erakorralisele üldkoosolekule Tlv k 810 24.05.2017
139 Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu koosseis Tlv k 799 24.05.2017
140 Nõusoleku andmine Põhja pst 27a asuvate ruumide allüürile andmiseks OÜ-le ARS PROJEKT, üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Liina Ojale Tlv k 796 24.05.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused