Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7800

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1102 30.06.2017
102 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1101 30.06.2017
103 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1100 30.06.2017
104 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1099 30.06.2017
105 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1098 30.06.2017
106 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1097 30.06.2017
107 Eesti kinnisvarasektori avaliku sektori tellijate ja poliitikakujundajate ühiste kavatsuste deklaratsiooni ehitise digitaalse infomudeli kasutuselevõtmiseks heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1096 30.06.2017
108 EESTI JALGPALLI LIIDU ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse Mihhail Kõlvartile Tlv k 1094 30.06.2017
109 Noole tn 7a asuva hoone osa kasutusse andmine (Elektrilevi OÜ), kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Raimond Kaljulaidile Tlv k 1084 30.06.2017
110 Riigikantselei ja Tallinna linna vahelise koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1063 21.06.2017
111 Tallinna linna ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava lepingu ja avalduste projekti heakskiitmine ning J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H. Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst 50 kinnistutel asuvatele ehitistele valitseja määramine Tlv k 1062 21.06.2017
112 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe tegevuste toetamine Tallinna üldhariduskoolides) Tlv k 1058 21.06.2017
113 Ainulitsentsilepingu heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1056 21.06.2017
114 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1055 21.06.2017
115 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1054 21.06.2017
116 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1053 21.06.2017
117 Tallinna Kultuuriameti juhataja 8. mai 2017 käskkirja nr TKA-14/15 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Mittetulundusühing KULTUURIKOKTEIL) Tlv k 1047 21.06.2017
118 Eesti Juudiusu Koguduse ja Tallinna linna vahel 19. detsembril 2002 sõlmitud mitteeluruumide üürilepingu nr 8-29/03/01 muutmine (Karu tn 16) ning volituse andmine Andres Pajulale Tlv k 1045 21.06.2017
119 Tallinna linna ja Aktsiaseltsi TTP vahel sõlmitava hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest loobumise ja kahju hüvitamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tlv k 1043 21.06.2017
120 Tallinna Botaanikaaia maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 1021 21.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused