Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7862

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
82 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017
83 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1909 06.12.2017
84 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 9) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1902 06.12.2017
85 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 2) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1901 06.12.2017
86 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1900 06.12.2017
87 Riigigümnaasiumite asutamise kohta arvamuse andmine, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tvk o 166 30.11.2017
88 Innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 165 30.11.2017
89 Nõusoleku andmine Narva mnt 95 asuvate äriruumide allüürile andmiseks LPS Global OÜ-le, äriruumi üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Riho Rõõmusele Tlv k 1868 29.11.2017
90 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1806 22.11.2017
91 Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine ja hüvitiste maksmine Tvk o 164 16.11.2017
92 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine Tvk o 163 16.11.2017
93 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 162 16.11.2017
94 Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 160 16.11.2017
95 Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 159 16.11.2017
96 Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 158 16.11.2017
97 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 157 16.11.2017
98 Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 156 16.11.2017
99 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 155 16.11.2017
100 Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine Tlv k 1736 10.11.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused