Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7800

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Toonela tee 4c korteriomandi (mitteeluruum nr 19) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1552 11.10.2017
62 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
63 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele moodustada komisjon kirjanik Sergei Dovlatovile mälestusmärgi rajamiseks. Tvk o 145 05.10.2017
64 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Ole koolis - Stay Tuned!" ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 144 05.10.2017
65 Osalemine Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektides "Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ja "Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ning volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 143 05.10.2017
66 Rahvarinde muuseumi tegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 141 05.10.2017
67 2016. aastal mittetulundusühingute tegevuseks ja reservfondist eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse järelkontroll Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 140 05.10.2017
68 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tööaja, töö-, lisa- ja puhkusetasude ning haiguspäevade arvestuse ja kasutamise seaduslikkuse ning otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 139 05.10.2017
69 Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooli vahelise koostööprojekti lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 1525 04.10.2017
70 Laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide majutamise sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale Tlv k 1523 04.10.2017
71 Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna linna koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 1522 04.10.2017
72 Tallinna hankekord Tlv m 30 04.10.2017 10.10.2017 RT IV, 07.10.2017, 66
73 Tallinna linna Peterburi stipendiumi määramine Tlv k 1488 27.09.2017
74 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1487 27.09.2017
75 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1484 27.09.2017
76 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1456 25.09.2017
77 Lasnamäe munitsipaalkaupluse majandustegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll 2014.-2016. aastal Tvk o 116 21.09.2017
78 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Tvk o 115 21.09.2017
79 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Tvk o 114 21.09.2017
80 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused