Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7800

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Linna õppe- ja teaduskoostöö alatise komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 279 15.02.2017
202 Tallinna raemedali andmine Tlv k 278 15.02.2017
203 Tallinna raemedali andmine Tlv k 277 15.02.2017
204 Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine Tvk o 10 09.02.2017
205 Tallinna Merekalda Kooli ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ümberkorraldamiseks komisjoni Tlv k 220 08.02.2017
206 Tallinna Kultuuritöötajate Ametiühingu liikmeskonna 2017. aasta töötasutingimuste ja töötasu alammäära põhimõtete kokkuleppe heakskiitmine ja volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 219 08.02.2017
207 Tallinna lauluväljaku ala arendamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 218 08.02.2017
208 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 194 01.02.2017
209 Tallinna linna omandis oleva Lubja tn 6 kinnisasja osa üürile andmine (Osaühing Mapri Ehitus), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Lumpile Tlv k 181 01.02.2017
210 Tallinna Jäätmekeskuse tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2015. aastal Tvk o 6 26.01.2017
211 Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimise finantseerimise koostöölepingu heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna abilinnapeale linnapea ülesannetes Tlv k 143 25.01.2017
212 Nõusoleku andmine riigihanke korras teenuse tellimiseks ja laevaliini avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks ning volituste andmine Andres Harjole Tlv k 106 18.01.2017
213 Nõusoleku andmine Tallinna väikese vapi kasutamiseks Tlv k 64 11.01.2017
214 Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 63 11.01.2017
215 Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 62 11.01.2017
216 Siseministeeriumi ja Tallinna linna vaheliste riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingute projektide heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale (toetus rahvastikuregistri andmete töötlemiseks ja toetus registripõhiseks rahvaloenduseks) Tlv k 61 11.01.2017
217 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ja Tallinna linna vahel 9. septembril 2005 sõlmitud üürilepingute muutmise projektide heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale Tlv k 1945 21.12.2016
218 Tallinna linna ja Kiili valla vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 1928 21.12.2016
219 Linna asutuste toetajate tunnustamise kord Tlv m 57 21.12.2016 02.01.2017 RT IV, 30.12.2016, 3
220 Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine Tvk o 191 15.12.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused