Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7800

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu põhimäärus Tlv m 37 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 23.12.2017, 24
2 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
3 Tallinna Õppenõustamiskeskuse põhimäärus Tlv m 34 18.10.2017 24.10.2017 RT IV, 21.10.2017, 23
4 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused Tvk m 8 20.04.2017 16.10.2017 RT IV, 28.04.2017, 8
5 Tallinna hankekord Tlv m 30 04.10.2017 10.10.2017 RT IV, 07.10.2017, 66
6 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33
7 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 26 23.08.2017 01.09.2017 RT IV, 29.08.2017, 26
8 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine Tlv m 24 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 27
9 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 Tvk m 12 15.06.2017 30.06.2017 RT IV, 27.06.2017, 16
10 Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 Tvk m 11 01.06.2017 10.06.2017 RT IV, 07.06.2017, 29
11 Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni moodustamine ja põhimäärus Tlv m 15 24.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 58
12 Sihtasutuse Tallinna Televisioon ühiskondliku nõukoja moodustamine ja selle põhimäärus Tlv m 12 29.03.2017 04.04.2017 RT IV, 01.04.2017, 4
13 Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027 Tvk m 3 23.02.2017 07.03.2017 RT IV, 04.03.2017, 1
14 Linna asutuste toetajate tunnustamise kord Tlv m 57 21.12.2016 02.01.2017 RT IV, 30.12.2016, 3
15 Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine Tvk o 177 17.11.2016 01.01.2017
16 Tallinna Kirjanduskeskuse põhimäärus Tlv m 50 07.12.2016 01.01.2017 RT IV, 14.12.2016, 16
17 Tallinna Tondiraba Huvikooli põhimäärus Tlv m 55 14.12.2016 20.12.2016 RT IV, 17.12.2016, 40
18 Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele Tvk m 23 08.09.2016 18.09.2016 RT IV, 15.09.2016, 4
19 Tallinna jäätmevaldajate registri põhimäärus Tlv m 30 11.05.2016 16.05.2016 RT IV, 13.05.2016, 28
20 Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tlv m 13 09.03.2016 19.03.2016 RT IV, 16.03.2016, 22

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused