Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 158

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumi paindliku keele- ja aineõppe pilootprogrammi algatamiseks Tvk o 94 20.06.2017
2 Volituse andmine Vahur Keldrimale Tlv k 81 20.01.2016
3 Siseministeeriumi ja Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale (toetus registripõhiseks rahvaloenduseks) Tlv k 28 13.01.2016
4 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekeele kohta Tvk o 104 11.06.2015
5 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmiseks Tvk o 30 19.02.2015
6 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Haabersti Vene Gümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi gümnaasiumide õppekeele kohta Tvk o 168 13.11.2014
7 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kaubandustegevuse seaduse muutmiseks Tvk o 35 21.03.2013
8 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ja Haabersti Vene Gümnaasiumi gümnaasiumide õppekeele kohta Tvk o 104 19.06.2012
9 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele üürivaidluse lahendamise seaduse muutmiseks Tvk o 92 14.06.2012
10 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele täitemenetluse seadustiku § 2 muutmiseks Tvk o 25 23.02.2012
11 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele ehitusseaduse ja karistusseadustiku muutmiseks Tvk o 24 23.02.2012
12 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele mõnede Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide gümnaasiumide õppekeele kohta Tvk o 44 24.03.2011
13 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele käibemaksuseaduse § 15 muutmiseks Tvk o 26 10.03.2011
14 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, töötuskindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmiseks ning õigusliku regulatsiooni loomiseks sotsiaalsete töökohtade kohta Tvk o 25 10.03.2011
15 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Tvk o 263 04.11.2010
16 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele ehitusseaduse ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002 määruse nr 28 "Ehitise ekspertiisi tegemise kord" muutmiseks Tvk o 105 06.05.2010
17 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmiseks Tvk o 91 08.04.2010
18 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tvk o 85 08.04.2010
19 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmiseks Tvk o 70 25.03.2010
20 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohalike maksude seaduse § 9 muutmiseks Tvk o 8 28.01.2010

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Taotlused Vabariigi Valitsusele