Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 111

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna õigusaktide infosüsteemi asutamine Tvk o 190 15.12.2016
2 Tallinna jäätmevaldajate registri põhimäärus Tlv m 30 11.05.2016 16.05.2016 RT IV, 13.05.2016, 28
3 Tallinna välisprojektide infosüsteemi põhimäärus Tlv m 8 22.02.2016 29.02.2016 RT IV, 26.02.2016, 55
4 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 211 10.02.2016
5 Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu asutamine Tvk o 5 28.01.2016
6 Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus Tlv m 22 17.06.2015 22.06.2015 RT IV, 19.06.2015, 27
7 Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine Tvk o 71 30.04.2015
8 Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus Tlv m 14 18.03.2015 30.03.2015 RT IV, 27.03.2015, 2
9 Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus Tlv m 11 25.02.2015 07.03.2015 RT IV, 04.03.2015, 15
10 Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi põhimäärus Tlv m 75 22.12.2014 05.01.2014 RT IV, 02.01.2015, 48
11 Tallinna infosüsteemi AKTAL asutamine Tvk o 156 16.10.2014
12 Riikliku andmekogu asutamiseks ning kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise menetlemise infosüsteemi loomiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1182 13.08.2014
13 Tallinna universaaltoetuste andmekogu põhimäärus Tlv m 3 15.01.2014 24.01.2014 RT IV, 21.01.2014, 33
14 Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu põhimäärus Tlv m 2 15.01.2014 24.01.2014 RT IV, 21.01.2014, 34
15 Tallinna universaaltoetuste andmekogu asutamine Tvk o 162 03.10.2013
16 Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu asutamine Tvk o 144 19.09.2013
17 Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi asutamine Tvk o 89 13.06.2013
18 Tallinna jäätmevaldajate registri põhimäärus Tlv m 24 10.04.2013 15.04.2013 RT IV, 12.04.2013, 26
19 Andmekogu Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi asutamine Tvk o 26 07.03.2013
20 Tallinna linnamaa registri ning Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri likvideerimine Tvk o 3 24.01.2013

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Linna infosüsteemid ja andmekogud