Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 87

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 Tvk m 11 01.06.2017 10.06.2017 RT IV, 07.06.2017, 29
2 Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027 Tvk m 3 23.02.2017 07.03.2017 RT IV, 04.03.2017, 1
3 "Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine Tvk o 118 25.08.2016
4 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava Tlv k 210 10.02.2016
5 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavva esitatud projektide hindamise ja tegevuskava koostamise ekspertgrupi moodustamine ning koosseisu kinnitamine Tlv k 1150 05.08.2015
6 Lasnamäe linnaosa arengukava 2015-2020 Tvk m 7 14.05.2015 25.05.2015 RT IV, 23.05.2015, 22
7 Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" kehtestamine Tvk o 32 19.02.2015
8 Lasnamäe linnaosa arengukava aastateks 2015-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 1923 17.12.2014
9 Tallinna linna infotehnoloogia strateegia 2015-2018 Tvk o 158 16.10.2014
10 Mustamäe linnaosa arengukava aastateks 2014-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 1392 24.09.2014
11 Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021 Tvk m 22 12.06.2014 20.06.2014 RT IV, 17.06.2014, 22
12 Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine Tvk o 86 15.05.2014
13 Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 453 24.03.2014
14 Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018 Tvk m 50 19.09.2013 05.10.2013 RT IV, 02.10.2013, 34
15 Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2014-2018 Tvk m 47 22.08.2013 09.09.2013 RT IV, 06.09.2013, 18
16 Tallinna arengukava 2009-2027 täitmise aruanne 2012. aastal Tvk o 83 13.06.2013
17 Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-2025 Tvk m 40 13.06.2013 28.06.2013 RT IV, 25.06.2013, 36
18 Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 Tvk m 39 13.06.2013 28.06.2013 RT IV, 25.06.2013, 37
19 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 Tvk m 30 13.06.2013 28.06.2013 RT IV, 25.06.2013, 42
20 Tallinna arengukava 2014-2020 Tvk m 29 13.06.2013 28.06.2013 RT IV, 25.06.2013, 41

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Linna arengukavad