Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 653

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 199 05.02.2018
2 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
3 Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2014 korralduse nr 1018-k ""Tallinna raamatu" kolleegiumi koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 114 24.01.2018
4 Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 110 24.01.2018
5 Tallinna Linnavalitsuse komisjonide tegevuse lõpetamine ja määruste kehtetuks tunnistamine Tlv m 9 24.01.2018 03.02.2018 RT IV, 31.01.2018, 2
6 Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 58 17.01.2018
7 Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldusega nr 985-k "Ajutise komisjoni moodustamine Jaan Poska mälestusmärgi rajamiseks" moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel Tlv k 2038 20.12.2017
8 Tallinna Linnavalitsuse ajutiste komisjonide tegevuse lõpetamine Tlv k 2028 20.12.2017
9 Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine Tlv k 2020 20.12.2017
10 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
11 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017
12 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1806 22.11.2017
13 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine Tvk o 163 16.11.2017
14 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 162 16.11.2017
15 Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 160 16.11.2017
16 Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 159 16.11.2017
17 Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 158 16.11.2017
18 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 157 16.11.2017
19 Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 156 16.11.2017
20 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 155 16.11.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Linnavalitsuse töökorraldus, sh komisjonid