Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi põhimäärus Tlv m 75 22.12.2014 05.01.2014 RT IV, 02.01.2015, 48
2 Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus Tlv m 107 12.06.2013 28.06.2013 RT IV, 25.06.2013, 34
3 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi põhikirja kinnitamine Tvk o 284 02.12.2010
4 Tallinna raemedali andmine Tlv k 1707 21.10.2009
5 Linnavolikogu seisukoha esitamine õiguskantsleri 3. aprilli 2009 ettepanekule nr 4 "Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 "Tallinna põhimääruse muutmine" kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega" Tvk o 89 30.04.2009
6 Tallinna põhimääruse muutmine, Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri pidamise põhimääruse kinnitamine, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määruse nr 56, 8. mai 1997 määruse nr 21 ja 30. novembri 2000 määruse nr 51 muutmine Tvk m 32 29.05.2003 05.06.2003
7 Ajutise töörühma moodustamine Tvk o 25 20.02.1997 20.02.1997
8 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996
9 Tallinna põhimääruse muutmine ja täiendamine Tvk o 16.12.1993 16.12.1993
10 Tallinna põhimääruse muutmine Tvk o 19.08.1993 19.08.1993
11 Tallinna põhimääruse rakendamisest Tvk m 01.07.1993 01.07.1993
12 Tallinna põhimääruse kinnitamine Tvk o 17.06.1993 17.06.1993

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Tallinna põhimäärus