Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 276

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna äriühingutele auditeerija nimetamine ja volituse andmine Katrin Kendrale Tlv k 1619 18.10.2017
2 Rahvarinde muuseumi tegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 141 05.10.2017
3 2016. aastal mittetulundusühingute tegevuseks ja reservfondist eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse järelkontroll Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 140 05.10.2017
4 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tööaja, töö-, lisa- ja puhkusetasude ning haiguspäevade arvestuse ja kasutamise seaduslikkuse ning otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 139 05.10.2017
5 Lasnamäe munitsipaalkaupluse majandustegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll 2014.-2016. aastal Tvk o 116 21.09.2017
6 Audiitori määramine Tallinna linna 2017.-2019. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks Tvk o 109 07.09.2017
7 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööaruanne Tvk o 61 01.06.2017
8 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2015.-2016. aastal Tvk o 56 18.05.2017
9 Mittetulundusühingute tegevuseks 2015. aastal eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll Lasnamäe Linnaosa Valitsuses ja Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 43 20.04.2017
10 Tallinna Linnakantselei 2014.-2015. aasta avalike suhete eelarve vahendite kasutamise otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll Tvk o 22 23.02.2017
11 Tallinna Spordikooli tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2014-2015 Tvk o 21 23.02.2017
12 Tallinna Jäätmekeskuse tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2015. aastal Tvk o 6 26.01.2017
13 Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine Tvk o 191 15.12.2016
14 Tallinna linna 2014.-2015. aasta õigusabivahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll Tvk o 174 03.11.2016
15 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS auditeerija nimetamine Tlv k 1639 02.11.2016
16 Pirita Linnaosa Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2014.-2015. aastal Tvk o 171 20.10.2016
17 Tallinna Linnakantselei poolt tasutud lennupiletite preemiapunktide arvestuse ja kasutamise kontroll aastatel 2013-2015 Tvk o 170 20.10.2016
18 Tallinna Arte Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2014-2015. aastal Tvk o 153 22.09.2016
19 Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll Tvk o 114 02.06.2016
20 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2015. aasta tööaruanne Tvk o 101 02.06.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Kontroll, audit ja revisjon