Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 285

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017 Tvk o 148 18.10.2018
2 Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016-2017 Tvk o 147 18.10.2018
3 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS auditeerija nimetamine Tlv k 1514 17.10.2018
4 Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 2016-2017 Tvk o 133 20.09.2018
5 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 01.06.2016-31.12.2017 Tvk o 132 20.09.2018
6 Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll 2016-2017 Tvk o 130 20.09.2018
7 Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse rahaliste vahendite kontroll aastatel 2015 ja 2016 Tvk o 31 08.03.2018
8 Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute juhatuse liikme kandidaatide ning revisjonikomisjoni liikme määramine Tlv k 348 07.03.2018
9 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine Tvk o 6 25.01.2018
10 Tallinna linna äriühingutele auditeerija nimetamine ja volituse andmine Katrin Kendrale Tlv k 1619 18.10.2017
11 Rahvarinde muuseumi tegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 141 05.10.2017
12 2016. aastal mittetulundusühingute tegevuseks ja reservfondist eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse järelkontroll Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 140 05.10.2017
13 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tööaja, töö-, lisa- ja puhkusetasude ning haiguspäevade arvestuse ja kasutamise seaduslikkuse ning otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2015-2016 Tvk o 139 05.10.2017
14 Lasnamäe munitsipaalkaupluse majandustegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll 2014.-2016. aastal Tvk o 116 21.09.2017
15 Audiitori määramine Tallinna linna 2017.-2019. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks Tvk o 109 07.09.2017
16 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööaruanne Tvk o 61 01.06.2017
17 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2015.-2016. aastal Tvk o 56 18.05.2017
18 Mittetulundusühingute tegevuseks 2015. aastal eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll Lasnamäe Linnaosa Valitsuses ja Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 43 20.04.2017
19 Tallinna Linnakantselei 2014.-2015. aasta avalike suhete eelarve vahendite kasutamise otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll Tvk o 22 23.02.2017
20 Tallinna Spordikooli tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2014-2015 Tvk o 21 23.02.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Kontroll, audit ja revisjon