Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1962

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Georg Otsa mälestusmärgi rajamine Tvk o 7 25.01.2018
2 Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine Tlv k 113 24.01.2018
3 Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine Tlv k 100 24.01.2018
4 Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 68 17.01.2018
5 Tallinna linna ja Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfond vahel sõlmitava heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine ning volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 67 17.01.2018
6 Siseministeeriumi ja Tallinna linna vaheliste riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingute projektide heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale (toetus rahvastikuregistri andmete töötlemiseks ja toetus registripõhiseks rahvaloenduseks) Tlv k 42 10.01.2018
7 Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikakõrgkooli vahelise koostöölepingu projekti heakiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 39 10.01.2018
8 Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 35 10.01.2018
9 Riigi Kinnisvara AS ja Tallinna Perekonnaseisuameti vahelise üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Karin Kasele Tlv k 2030 20.12.2017
10 Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine Tlv k 1954 13.12.2017
11 Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine ja hüvitiste maksmine Tvk o 164 16.11.2017
12 Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine Tlv k 1736 10.11.2017
13 Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine Tvk o 154 09.11.2017
14 Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine Tvk o 153 09.11.2017
15 Tallinna Linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine Tvk o 152 09.11.2017
16 Tallinna Linnavolikogu esimehele palgalise ametikoha määramine Tvk o 151 09.11.2017
17 Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine Tvk o 150 09.11.2017
18 Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine Tvk o 149 09.11.2017
19 Tallinna linnapea valimine Tvk o 148 09.11.2017
20 Tallinna Linnavolikogu aseesimeeste arvu määramine Tvk o 146 02.11.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Üldküsimused