Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1952

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine ja hüvitiste maksmine Tvk o 164 16.11.2017
2 Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine Tlv k 1736 10.11.2017
3 Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine Tvk o 154 09.11.2017
4 Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine Tvk o 153 09.11.2017
5 Tallinna Linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine Tvk o 152 09.11.2017
6 Tallinna Linnavolikogu esimehele palgalise ametikoha määramine Tvk o 151 09.11.2017
7 Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine Tvk o 150 09.11.2017
8 Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine Tvk o 149 09.11.2017
9 Tallinna linnapea valimine Tvk o 148 09.11.2017
10 Tallinna Linnavolikogu aseesimeeste arvu määramine Tvk o 146 02.11.2017
11 Ülesande andmine Tallinna Keskkonnaametile Tallinna linna 2020. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerimise taotluse koostamiseks ja esitamiseks ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1574 11.10.2017
12 Tallinna linna ja Rae valla vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 1573 11.10.2017
13 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
14 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele moodustada komisjon kirjanik Sergei Dovlatovile mälestusmärgi rajamiseks. Tvk o 145 05.10.2017
15 Tallinna hankekord Tlv m 30 04.10.2017 10.10.2017 RT IV, 07.10.2017, 66
16 Tallinna linna Peterburi stipendiumi määramine Tlv k 1488 27.09.2017
17 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Tvk o 115 21.09.2017
18 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Tvk o 114 21.09.2017
19 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33
20 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 26 23.08.2017 01.09.2017 RT IV, 29.08.2017, 26

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused / Üldküsimused