Tallinna Linnavalitsus 30.10.2002 määrus number 117.
Hindade kehtestamine linna asutustes

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine