Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sompa tee 14 ja 14a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 20.05.1999 otsus number 114
Jõustumine:20.05.1999
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 23.02.2017 nr 19, vastuvõetud 23.02.2017 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn, 20. mai 1999 nr 114 Sompa tee 14 ja 14a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Juhindudes Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse paragrahv 79, Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b : 1. Kehtestada Pirita linnaosas Sompa tee 14 ja 14a kinnistu detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo VRK-Projekt tööle (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 23. detsembri 1998 otsus nr 353). (Kehtetu osaliselt - Tvk o 23.02.2017 nr 19, vastuvõetud 23.02.2017, sätestatud osas) 2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel. 3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Edgar Savisaar Tallinna Linnavolikogu esimees