Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sompa tee 14 ja 14a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 20.05.1999 otsus number 114
Jõustumine:20.05.1999
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 23.02.2017 nr 19, vastuvõetud 23.02.2017 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn, 20. mai 1999 nr 114 Sompa tee 14 ja 14a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Juhindudes Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse paragrahv 79, Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b : 1. Kehtestada Pirita linnaosas Sompa tee 14 ja 14a kinnistu detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo VRK-Projekt tööle (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 23. detsembri 1998 otsus nr 353). (Kehtetu osaliselt - Tvk o 23.02.2017 nr 19, vastuvõetud 23.02.2017, sätestatud osas) 2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel. 3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Edgar Savisaar Tallinna Linnavolikogu esimees