Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
02.10.1997- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalettevõtte Kino "Kaja" lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 02.10.1997 otsus number 168
Jõustumine:02.10.1997
Redaktsiooni kehtivus:02.10.1997 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS
Tallinn,              2. oktoober 1997 nr 168


Munitsipaalettevõtte
Kino "Kaja" lõpetamine


Juhindudes Äriseadustiku § 507,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Linnavalitsusel korraldada ME Kino "Kaja" likvideerimine seadusega
ettenähtud korras.

2. Tunnistada kehtetuks linnavolikogu 24. augusti 1995 otsusega nr 112
kinnitatud lisa punkt 5.2.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees