Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Detailplaneeringu kehtestamine Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 26.06.1997 otsus number 96
Jõustumine:26.06.1997
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 23.05.2018 nr 745
Tvk o 15.06.2017 nr 85, vastuvõetud 15.06.2017
Tvk o 01.06.2017 nr 63, vastuvõetud 01.06.2017
Tvk o 25.08.2016 nr 130, vastuvõetud 25.08.2016
Tvk o 05.05.2016 nr 77, vastuvõetud 05.05.2016
Tlv k 23.12.2015 nr 1936
Tvk o 05.02.2015 nr 19, vastuvõetud 05.02.2015
Tlv k 24.03.2014 nr 451
Tvk o 07.02.2013 nr 11, vastuvõetud 07.02.2013
Tvk o 23.02.2012 nr 28, vastuvõetud 23.02.2012
Tlv k 31.08.2011 nr 1357
Tvk o 05.05.2011 nr 75, vastuvõetud 05.05.2011
Tvk o 18.11.2010 nr 267
Tlv k 06.01.2010 nr 12
Tvk o 05.02.2009 nr 19

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                            OTSUS

 

 

 

 

Pärnu,                                  26. juuni 1997 nr 96

 

 

 

 

Detailplaneeringute kehtestamine Haabersti,

Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme, Pirita ja

Põhja-Tallinna linnaosas

 

 

Juhindudes Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 ja Tallinna ajutise

ehitusmääruse § 79,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Haabersti linnaosas:

1.1 Kakumäe asumi Jõeküla-Raja detailplaneering vastavalt AS A. Pähn

projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise

komisjoni otsus nr 108 30.04.1997);
(Kehtetu osaliselt - Tlv k 24.03.2014 nr 451, sätestatud osas;
kehtetu osaliselt - Tvk o 15.06.2017 nr 85, vastuvõetud 15.06.2017, Kruusaranna tee 12 kinnistu osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 23.05.2018 nr 745, sätestatud osas)

1.2 Humala tn, Mustjõe tn, Rõika tn ja Paldiski mnt vahelise ala

detailplaneering vastavalt AS Tondi Üks projektile (Tallinna

Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 30

05.02.1997);

(Kehtetu - “Humala tn, Mustjõe tn, Rõika tn ja Paldiski mnt vahelise ala detailplaneering” krundi 18 osas - Tvk 0 05.02.2009 nr 19;
Kehtetu - Tlv k 31.08.2011 nr 1357 kehtestatud osas)

1.3 Tiskre oja ja Rannamõisa tee vahelise endise Eeriku talumaade

detailplaneering vastavalt AS Nord-Projekt projektile (Tallinna

Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 74

19.03.1997);

1.4 aiandusühistu "Rand" detailplaneering vastavalt AS Eesti Projekt

projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise

komisjoni otsus nr 58 05.03.1997).

(Kehtetu osaliselt - Kakumäe tee 208 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas osas - Tlv k 06.01.2010 nr 12;
Kehtetu osaliselt -
Kruusaranna tee 1 // Kakumäe tee 215, Kruusaranna tee 1a, Kakumäe tee 215a, Soolahe tee 47 ja Soolahe tee 49 kinnistute osas - Tvk o 23.02.2012 nr 28, vastuvõetud 23.02.2012;
kehtetu osaliselt - Tvk o 07.02.2013 nr 11, vastuvõetud 07.02.2013 - kehtestatud osas;
kehtetu osaliselt -
Kruusaranna tee 6, Kakumäe tee 207, Kakumäe tee 211 // Soolahe tee 50 ja Liivaranna tee 18 kinnistute osas - Tvk o 05.02.2015 nr 19, vastuvõetud 05.02.2015;
kehtetu osaliselt - Tlv k 23.12.2015 nr 1936, sätestatud osas;
kehtetu osaliselt, Kruusaranna tee 4, Kakumäe tee 197, Kakumäe tee 195 // Soolahe tee 2 ja Soolahe tee 24a kinnistute osas - Tvk o 25.08.2016 nr 130, vastuvõetud 25.08.2016)

 

2. Kehtestada Kesklinna linnaosas Kesklinna Sadamat ümbritsevate alade

detailplaneering vastavalt AS Nord Projekt projektile (Tallinna

Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 158

04.06.1997).

(Kehtetu osaliselt - Tvk o 18.11.2010 nr 267 - nimetatud osas;
Kehtetu osaliselt - Tvk o 05.05.2011 nr 75, vastuvõetud 05.05.2011 - nimetatud osas)

 

3. Kehtestada Lasnamäe linnaosas Seli ja Tooma kvartali detailplaneering

vastavalt Arhitektuuribüroo Koot & Koot projektile (Tallinna

Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 260

13.11.1996).
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 01.06.2017 nr 63, vastuvõetud 01.06.2017, sätestatud osas)

 

4. Kehtestada Nõmme linnaosas:

4.1 Pärnu mnt, Hirve tn ja Rohula tn vahelise kvartali detailplaneering

vastavalt arhitekt M. Raudsepa projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 303 18.12.1996);

4.2 Viljandi mnt 36B kinnistu detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo

R-Konsult projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide

läbivaatamise komisjoni otsus nr 20 29.01.1997).

 

5. Kehtestada Pirita linnaosas Kloostrimetsa tee 57A ja Lepiku tee 2A

kvartali detailplaneering vastavalt AS Nord Projekt projektile (projekt nr

97080).
(Kehtetu osaliselt - Esku tn 17 kinnistu osas, Tvk o 05.05.2016 nr 77, vastuvõetud 05.05.2016)

 

6. Kehtestada Põhja-Tallinna linnaosas Kopli tn, Sõle tn, Sitsi tn ja

Paavli tn vahelise kvartali detailplaneering vastavalt AS Tondi Üks

projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise

komisjoni otsus nr 31 05.02.1997).

 

7.  Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab

ehitusloa taotleja.

 

8.  Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar