Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hindade kehtestamine linna asutustes
Tallinna Linnavalitsus 28.02.1997 määrus number 18
Jõustumine:28.02.1997
Kehtetuks tunnistamine:04.11.2002
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2001 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:
Tlv m 30.10.2002 nr 117 jõust. 04.11.2002

REDAKTSIOON:
Tlv m 27.12.2000 nr 101 jõust. 01.01.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

28. veebruar 1997 nr 18

Hindade kehtestamine linna asutustes

 

Võttes aluseks Hinnaseaduse § 6 ja Tallinna põhimääruse § 56 lg 1 p 2 ning tingituna vajadusest korrastada linna asutuste poolt võetavate õppemaksude, ringitasude ja muude tasuliste teenuste hindade kehtestamist

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Linna ametiasutuste põhimäärusega lubatud tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

2. Linna eelarvest või omatuludest finantseeritavate haridus-, spordi-, tervishoiu-, kultuuri-, hoolekande- ja muude asutuste põhitegevusega kaasnevate tasuliste teenuste hinnad, õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppemaksu jm tasud kehtestab kõrgemalseisev linna ametiasutus kooskõlastatult Tallinna Ettevõtlusametiga.
(Tlv m 27.12.2000 nr 101 jõust. 01.01.2001)

3. Linna asutustel korrastada hinnad vastavalt käesolevale määrusele 01.juuniks 1997.

4. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Robert Lepikson

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär