Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänava- ja muude kohanimede andmine ning muutmine kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 12.04.1996 määrus number 26 [RT IV, 19.09.2013, 16]
Jõustumine:12.04.1996
Redaktsiooni kehtivus:12.04.1996 - ... [RT IV, 19.09.2013, 16]            TALLINNA LINNAVALITSUS

               M Ä Ä R U S 

Tallinn                12. aprill 1996 nr 26

Tänava- ja muude kohanimede andmine ning muutmine kesklinnas

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ning
võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Tallinna
Kesklinna Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1.  Määrata olemasolevatele, seni nimetutele tänavatele nimed 
alljärgnevalt:
   1.1 Katariina käik -    kulgeb Vene tn 12 ja 14 vahelt
               kuni Müürivahe tn 35-ni;
   1.2 Bremeni käik-     ühendab Vene ja Uut tänavat
               Bremeni torni juures;
   1.3 Kai tänav-       Sadama tänavast lõuna poole
               jääv paralleeltänav;
   1.4 Juhan Kunderi põik-  kulgeb J.Kunderi tn 24 juurest
               kuni Tartu mnt 53-ni.

2.  Määrata planeeritud ja ehitatavale Lootsi tänava lisaharule
nimeks Lootsi tänav.

3.  Muuta Väike-Kiire tänava nimi ja määrata uueks nimeks Kiire
tänav.

4.  Ennistada Tallinna tänavate nimistusse Uue Maailma ja 
Kristiine tänava vahel taastatava ajaloolise Kesk-Luha tänava
nimi.

5.  Määrata olemasolevatele, seni nimetutele haljasaladele ja 
muudele kohtadele nimed alljärgnevalt:
   5.1 Asso õu-        Müürivahe tn 12, Assauwe torni
               juures;
   5.2 Falgi õu-       Toompuiestee 18 juures, avatud
               vaatega Falgi teele;
   5.3 Lembitu park-     Lembitu, Vambola, A.Lauteri ja
               Kauka tn vahel;
   5.4 Vaikne park-      Vaikse, Magasini, Tare ja Kodu
               tn vahel;
   5.5 Vana-Lõuna haljak -  Vana-Lõuna ja Pärnu mnt vahel.

6.  Muuta kesklinna kohanimed alljärgnevalt:

   Senine nimi:          Uus nimi:
   6.1 Vabastajate väljak-     Tõnismäe haljak;
   6.2 Pioneeride väljak-     Politseiaed;
   6.3 Komsomoli väljak-      Uue Maailma haljak.

7.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata 10. maiks 1996 
Väike-Kiire tänaval asuvale üksikkrundile uus aadress, lähtudes
punktis 3 sätestatust.

8.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasil-
tide valmistamine ja paigaldamine:
   8.1 määruse punktidega 1 ja 3 nimetatud tänavatel 30. juu-
   niks 1996;
   8.2 määruse punktides 2 ja 4 nimetatud tänavatel nende
   väljaehitamise ajaks.

9.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu 
Täitevkomitee 20. juuli 1984 otsuse nr 320 punkt 3, millega mää-
rati Rahvaste Sõpruse pargi nimi Pirita tee, Mäe tänava, laulu-
väljaku ja Maarjamäe lossi territooriumi vahelisele maa-alale.

10. Käesoleva määruse punktidega 2, 4 - 6 ja 9 määratud, muude-
tud, ennistatud ja tühistatud kesklinna kohanimed jõustuvad
määruse vastuvõtmise ajast ning punktidega 1 ja 3 määratud ja
muudetud nimed 01. juulist 1996.

11. Määrus avaldada ajalehtedes "Õhtuleht" ja "Vetshernie
Vesti".

12. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Jaak Tamm
Linnapea
                  Toomas Sepp
                  Linnasekretär