Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine
Tallinna Linnavalitsus 22.05.1992 määrus number 102
Jõustumine:22.05.1992
Redaktsiooni kehtivus:27.11.1992 - ... [RT IV, 06.06.2020, 20]
Märkus: Osaliselt kehtetu. Vt Tlv 27.11.92 määrus nr 238.D linnanõunik R.Rata Kehtetuks tunnistmine on tunnistatud kehtetuks Tlv m 18.06.2014 nr 56, jõustumine 06.07.2014

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Keskkonnamin m 23.04.2020 nr 22 jõust. 08.05.2020 [RT I, 28.04.2020, 10 - jõust. 08.05.2020]
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 26, jõustumine 18.06.2012,
kehtetuks tunnistamine on tunnistatud kehtetuks Tlv m 18.06.2014 nr 56, jõustumine 06.07.2014

REDAKTSIOON:
Keskkonnamin m 22.01.2003 nr 8 jõust. 06.02.2003 [RTL 2003, 15, 196 - jõust.06.02.2003]

Keskkonnamin m 22.03.2002 nr 15 jõust. 07.04.2002 [RTL 2002, 45, 620 - jõust. 07.04.2002]
Tlv m 27.11.1992 nr 238, jõustumine 27.11.1992

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 22. maist 1992.a. nr. 102

Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine

Tallinna Linnavalitsus
m ä ä r a b :

1. Nõustuda lisas toodud looduse üksikobjektide kaitse alla võtmisega geoloogiliste mälestistena.

2. Tallinna Keskkonnaametil koos Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti ning Maakorralduse osakonnaga määrata kaitse alla võetavate objektide kaitsetsoonide piirid ja reziim ning esitada need Linnavalitsusele kinnitamiseks k.a. 15. septembriks.

3. (Kehtetu - Tlv m 27.11.1992 nr 238, jõustumine 27.11.1992)

4. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna keskkonnanõunikule R. Ratasele.

J.TAMM

Linnapea

E.TAMM

Linnasekretäri eest

 

Lisa
Lisa [RTL 2002, 45, 620 - jõust. 07.04.2002]
Lisa [RTL 2003, 15, 196 - jõust.06.02.2003]
Lisa [RT I, 28.04.2020, 10 - jõust. 08.05.2020]