Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine
Tallinna Linnavalitsus 22.05.1992 määrus number 102
Jõustumine:22.05.1992
Redaktsiooni kehtivus:22.05.1992 - ...
Märkus: Osaliselt kehtetu. Vt Tlv 27.11.92 määrus nr 238.D linnanõunik R.Rata Kehtetuks tunnistmine on tunnistatud kehtetuks Tlv m 18.06.2014 nr 56, jõustumine 06.07.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 26, jõustumine 18.06.2012,
kehtetuks tunnistamine on tunnistatud kehtetuks Tlv m 18.06.2014 nr 56, jõustumine 06.07.2014 TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS 22. maist 1992.a. nr. 102 Tallinn Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b : 1. Nõustuda lisas toodud looduse üksikobjektide kaitse alla võtmi- sega geoloogiliste mälestistena. 2. Tallinna Keskkonnaametil koos Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti ning Maakorralduse osakonnaga määrata kaitse alla võeta- vate objektide kaitsetsoonide piirid ja reziim ning esitada need Linnavalitsusele kinnitamiseks k.a. 15. septembriks. 3. Tallinna Keskkonnaametil koos Tallinna Haljastuse ja Linnakujun- duse Ametiga tähistada kaitse alla võetud looduse üksikobjektid hiljemalt 31.12.1992.a. 4. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna keskkonnanõunikule R. Ratasele. Linnapea J. TAMM Linnasekretäri eest E. TAMM
                Lisa
           Tallinna Linnavalitsuse
           22. mai 1992.a. määrusele nr.102

      Looduse üksikobjektidena kaitse alla võetavate
      geoloogiliste mälestiste nimekiri

    1. Maarjamäe paekallas       Maarjamäel
    2. Pärnamäe maasäär         Pärnamäel, surnuaia
                       territooriumil
    3. Aiataguse allikad        Pääsküla raba idaosas
    4. Glehni pargi allikad       Glehni pargis
    5. Kasetuka allikad         Pääsküla raba idaosas
    6. Lepasalu allikad         43.Keskkooli lähedal
    7. Varsaallikad           E.Särgava allee lähedal
    8. Hundikuristiku paljand ja
      juga               Kadrioru pargi idaosas
    9. Kakumäe paljand          Vabaõhumuuseumi territoorium
    10. Kopli savikarjääri paljand    Kopli poolsaarel
    11. Lasnamäe paljand         Oktoobri teel
    12. Lasnamäe vana paemurru paljand  Kadrioru pargist lõunas
    13. Mäekalda paljand         Mäekalda ja Oktoobri tee
                       ristumisel
    14. Mäekalda-Liivoja paljand     Mäekalda teesüvend endise
                       loomaaia kohal
    15. Nunne tänava paljand       Nunne tänava ääres
    16. Paljand Patkuli trepi juures   Patkuli trepist lõunas
    17. Toompea paljand Pika Hermanni
      juures              Toompea läänenõlval
    18. Aianduse kivi           Mähe aedlinnas, Aianduse tee
                       80 lähedal
    19. Aia peatuse rändrahn       Meriväljal, Aia bussipeatuse
                       lähedal
    20. Astla kivi            Mähel Astla tee ja Aianduse
                       tee ristmik
    21. "Dünamo" staadioni kivid     "Dünamo" staadioni kaguosas
      (2 kivi)
    22. Eerikukivi             Aegna saare põhjaosas
    23. Indikaatorkivi           Kallavere lääneosas
    24. Iru aiandi kivi          Iru aiandi lähedal
    25. Iru Jõekivi            Pirita jões Iru linnamäe
                        lähedal
    26. Iru Kuuskivi            Iru Internaatkodu lähedal
    27. Jäämäekivi             Mustamäe tee 173 elamu 
                        lähedal
    28. Kadaka puiestee Suurkivi      Kadaka pst. 14a maja lähdal

    29. Kadrioru kivikülv         Kadrioru pargi kirdeosas
      (sh.Põhjakivi)
    30. Kevade kivi            Vabaõhumuuseumi tee lähedal
    31. Kirstukivi             Mustamäe tee 173 elamu
                        lähedal
    32. Kopliranna kivi          Kopliranna tn.35 maja 
                        lähedal
    33. Krulli kivi            Kopli tn. 72 lähedal
    34. Kuradisadul            Kosel, Nurmiku tn.19 lähedal
    35. Lastepargi kivi          Koidula tn. 21a õuel
      e. Noortepargi kivi
    36. Lastepäevakodu kivi        Ed.Vilde tee 72 territoorium
    37. Lehola kivi            Ed.Vilde tee 71 lähedal
    38. Lesta kivi             Kakumäel, Vabaõhumuuseumi 
                        tee lähedal
    39. Liiva jaama rahn          Kalmistu tee 22, küttelao õu
    40. Lõuka kivi             Vabaõhumuuseumi lähedal
    41. Lõunakivi             Kadrioru pargis
    42. Lükati rahn            Lükati sillast 0,6 km üles-
                        voolu
    43. Maasepa kivi            Lasnamäel, Priisle tee lähe-
                        dal
    44. Merivälja Suurkivi         Meriväljal Rändrahnu tee 2
                        lähedal
    45. Miku raudkivi           Muuga aedlinnast lõunas
    46. Mustamäe kivikülv         Mustamäe tee ja Tammsaare
                        tee ristmiku lähedal
    47. Mustkivi              Kakumäe poolsaare tipus
    48. Nokakivi rändrahnude rühm     Lennuvälja lähedal
    49. Oru rändrahn            Kadriorus, Oru tn.18 aias
    50. Raudalu kivid           Raudalu asula lähedal
      (4 rändrahnu)
    51. Renniga kivi            Akadeemia tee 68 lähedal
    52. Suurekivi rahn           Mähe aedlinnast kagusse
    53. Ussimäe kivid           Lasnamäe V mikrorajoonis
    54. Vabaõhumuuseumi kivikülv      Vabaõhumuuseumi territoorium
    55. Varjualune kivi          õismäel Tanuma maja aias
    56. Vesiveski kivi           Vabaõhumuuseumi territoorium
    57. Veskimetsa suured         Loomaaia piirkonnas Veski-
      rändrahnud ja kivikülv       metsas
    58. Võrgukuuride kivi         Vabaõhumuuseumi territoorium

    59. Väina tee kivi           Meriväljal, Väina tee 29
                        lähedal
    60. õpiringi kivid           Kadaka pst. ja Raja tn. 
      (2 kivi)              ristmiku lähedal
    61. Meteoriidijälg Tondi rabas     Lasnamäel, Tondi rabas


      Linnasekretäri eest              E. TAMM