Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõiduõiguse andmine
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 901
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni 2019 nr 901-k

Tasuta sõiduõiguse andmine

Ühistranspordiseaduse § 36 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Tehnikaülikooli 30. mai 2019, Reisieksperdi Aktsiaseltsi 4. juuni 2019, Mittetulundusühingu Sportlik Eesti 10. juuni 2019 ja Tallinna Filharmoonia 11. juuni 2019 taotlustest

1. Anda Tallinna Tehnikaülikooli korraldataval rahvusvahelisel liiklusohutuse teemalisel teaduskonverentsil osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 3. kuni 6. detsember 2019.

2. Punktis 1 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale korraldaja poolt edastatud QR-pilet.

3. Anda Reisiekspert Aktsiaseltsi korraldataval rahvusvahelisel ESC Digital Summit 2019 kongressil osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 4. kuni 7. oktoober 2019.

4. Punktis 3 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale kongressil osalejale korraldaja poolt edastatud QR-pilet.

5. Anda Mittetulundusühingu Sportlik Eesti korraldataval rahvusvahelisel triatlonivõistlustel IRONMAN TALLINN osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 31. juuli kuni 4. august 2019.

6. Punktis 5 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale osalejale korraldaja poolt edastatud QR-pilet.

7. Anda Tallinna Filharmoonia korraldataval rahvusvahelisel Birgitta festivalil esinejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 27. juuli kuni 20. august 2019.

8. Punktis 7 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale festivalil osalejale korraldaja poolt edastatud QR-pilet.

9. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tallinna Tehnikaülikoolile, Reisiekspert Aktsiaseltsile, Mittetulundusühingule Sportlik Eesti, Tallinna Filharmooniale ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär