Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 määrus number 22 [RT IV, 14.06.2019, 15]
Jõustumine:17.06.2019
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2019
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2019 - 31.12.2019 [RT IV, 14.06.2019, 15]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. juuni 2019 nr 22

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ § 4 lg 7 ja § 5 lg 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad 1. juulist 31. detsembrini 2019

(1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 6 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;

2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus, kokku 24 korda;

3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot.

(2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 2 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta;

2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest.

(3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:

1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus on 190 eurot;

2) omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes