Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2019. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 05.06.2019 korraldus number 785
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. juuni

2019 nr

785-k

Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2019. aastaks

Liiklusseaduse § 187 lg 2 p 3 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ § 12 lg 1 p 2 ja lg 5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

1. Anda 2019. aastaks parkimistasu maksusoodustus korralduse lisas nimetatud riigiasutusele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär

Lisa