Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine EL Läänemere programmi välisprojektis "HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane liikuvus" ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 30.05.2019 otsus number 102
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

30. mai 2019 nr 102

Osalemine EL Läänemere programmi välisprojektis „HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane liikuvus“ ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1 alusel

1. Osaleda lihtpartnerina EL Läänemere programmi välisprojektis „HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane liikuvus“ (edaspidi projekt) ajavahemikul 1. jaanuar 2019 kuni 30. juuni 2021.

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Transpordiamet, registrikood 75028252, aadress Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 1 957 971 eurot ja Tallinna linna eelarvega summas 213 964 eurot, (sh 2019. aastal 107 984 eurot, 2020. aastal 80 000 eurot, 2021. aastal 25 980 eurot), millest välistoetus moodustab 181 869,40 eurot ja omafinantseering 32 094,60 eurot.

5. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega välistoetuse summas 181 869,40 eurot (sh 2019. aastal 91 786,4 eurot, 2020. aastal 68 000 eurot, 2021. aastal 22 083 eurot).

6. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks linna finantsteenistusele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees