Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõiduõiguse andmine
Tallinna Linnavalitsus 29.05.2019 korraldus number 746
Redaktsiooni kehtivus:29.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. mai 2019 nr 746-k

Tasuta sõiduõiguse andmine

Ühistranspordiseaduse § 36 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Eesti Veterinaaranesteesia ja Intensiivravi Selts 22. mai 2019 taotlusest

1. Anda Mittetulundusühingu Eesti Veterinaaranesteesia ja Intensiivravi Selts korraldataval rahvusvahelisel European Veterinary Emergency and Critical Care (EVECC) kongressil osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 5. kuni 9. juuni 2019.

2. Punktis 1 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale korraldaja poolt väljastatud kaelakaart.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Eesti Veterinaaranesteesia ja Intensiivravi Selts ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär