Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõiduõiguse andmine
Tallinna Linnavalitsus 22.05.2019 korraldus number 714
Redaktsiooni kehtivus:22.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. mai 2019 nr 714-k

Tasuta sõiduõiguse andmine

Ühistranspordiseaduse § 36 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Ülikooli 4. aprilli 2019, Mittetulundusühingu Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit 15. aprilli 2019, Mittetulundusühingu Kalevi jahtklubi 1. mai 2019, MTÜ ESTO 2019 Peakomitee 14. mai 2019, Mittetulundusühingu Tantsuansambel Neposedõ 14. mai 2019 ja MTÜ Jalgpalliturniir Tallinn Cup 15. mai 2019 taotlustest

1. Anda Tallinna Ülikooli korraldataval rahvusvahelist keskkonna-ajaloo konverentsil osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 20. kuni 25. august 2019.

2. Punktis 1 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale Tallinna Ülikooli poolt väljastatud rinnakaart.

3. Anda Mittetulundusühingu Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit korraldataval iga-aastasel suurüritusel „Armastus ei kao kunagi“ osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 14. kuni 16. juuni 2019.

4. Punktis 3 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Mittetulundusühingu Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit poolt väljastatud rinnasilt.

5. Anda Mittetulundusühingu Kalevi Jahtklubi korraldataval rahvusvahelisel Spinnakeri regatil osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 26. juuni kuni 4. juuli 2019.

6. Punktis 5 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale regatil osalejale Mittetulundusühingu Kalevi Jahtklubi poolt väljastatud kaelakaart.

7. Anda MTÜ ESTO 2019 Peakomitee korraldataval XII ülemaailmsetel eesti kultuuripäevadel ESTO 2019 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 1. kuni 3. juuli 2019.

8. Punktis 7 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale kultuuripäevadel osalejale MTÜ ESTO 2019 Peakomitee poolt väljastatud käepael.

9. Anda Mittetulundusühingu Tantsuansambel Neposedõ korraldataval rahvusvahelisel festivalil „Sõpruskond Talendid Tallinnas“ osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 7. kuni 10. juuni 2019.

10. Punktis 9 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale festivalil osalejale Mittetulundusühingu Tantsuansambel Neposedõ poolt väljastatud rinnakaart.

11. Anda MTÜ Jalgpalliturniir Tallinn Cup korraldataval rahvusvahelisel jalgpalliturniiril „Tallinn Cup 2019“ osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 26. juuni kuni 2. juuli 2019.

12. Punktis 11 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale turniiril osalejale MTÜ Jalgpalliturniir Tallinn Cup poolt väljastatud randmepael.

13. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tallinna Ülikoolile, Mittetulundusühingule Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit,  Mittetulundusühingule Kalevi Jahtklubi, MTÜ-le ESTO 2019 Peakomitee, Mittetulundusühingule Tantsuansambel Neposedõ, MTÜ-le Jalgpalliturniir Tallinn Cup ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

14. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär