Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõiduõiguse andmine
Tallinna Linnavalitsus 17.04.2019 korraldus number 533
Redaktsiooni kehtivus:17.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. aprill 2019 nr 533-k

Tasuta sõiduõiguse andmine

Ühistranspordiseaduse § 36 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 2 alusel ning tulenevalt OÜ Publicon 15. märtsi 2019, Sihtasutuse Innove 20. märtsi 2019, Mittetulundusühingu ESOFestival Tallinn 27. märtsi 2019, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse 4. aprilli 2019, Mittetulundusühingu BEST-ESTONIA 5. aprilli 2019, Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna 5. aprilli 2019 ja Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 9. aprilli 2019 taotlustest

1. Anda OÜ Publicon korraldataval rahvusvahelisel konverentsil 49th Nordic Lung Congress  osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 11. kuni 17. juuni 2019.

2. Punktis 1 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale OÜ Publicon poolt väljastatud erikujundusega kaelakaart.

3. Anda OÜ Publicon korraldataval rahvusvahelisel konverentsil TNC19 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 14. kuni 21. juuni 2019.

4. Punktis 3 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale OÜ Publicon poolt väljastatud erikujundusega kaelakaart.

5. Anda Sihtasutuse Innove korraldataval kutsehariduse festivali Noor Meister delegaatidele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 2. kuni 4. mai 2019.

6. Punktis 5 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale festivalil osalejale Sihtasutuse Innove poolt väljastatud nimeline kaelakaart.

7. Anda Mittetulundusühingu ESOFestival Tallinn korraldataval rahvusvahelisel ülikoolide kooride festivalil ESOFestival Tallinn osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 24. kuni 28. aprill 2019.

8. Punktis 7 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale festivalil osalejale Mittetulundusühingu ESOFestival Tallinn poolt väljastatud kaelakaart.

9. Anda Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse korraldatavatel XXVII  laulupeol ja XX tantsupeol „Minu arm“ osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 30. juuni kuni 7. juuli 2019.

10. Punktis 9 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt väljastatud akrediteerimise randmepael.

11. Anda Mittetulundusühingu BEST-ESTONIA korraldataval rahvusvahelisel suvekursusel osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 4. kuni 19. juuli 2019.

12. Punktis 11 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale kursusel osalejale Mittetulundusühingu BEST-ESTONIA poolt väljastatud kaelakaart.

13. Anda Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna korraldataval rahvusvahelisel õpilaste teaduslaagris WiSci STEAM Camp - Estonia 2019 osalejatele ja nende juhendajatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 7. kuni 27. juuli 2019.

14. Punktis 13 antud tasuta sõidu õiguse annab igale teaduslaagris osalejale ja juhendajale Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud ja ühissõidukisse sisenemisel valideeritud QR-pilet.

15. Anda Tallinna Linnakantselei korraldataval rahvusvahelisel EUROCITIES koostööfoorumi aastakoosolekul  osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 15. kuni 17. mai 2019.

16. Punktis 15 antud tasuta sõidu õiguse annab igale aastakoosolekul osalejale Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud ja ühissõidukisse sisenemisel valideeritud QR-pilet.

17. Anda Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam korraldataval rahvusvahelisel konverentsil At³ 2019 annual meeting osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 8. kuni 12. mai 2019.

18. Punktis 17 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale festivalil osalejale Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam poolt väljastatud kaelakaart.

19. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks OÜ-le Publicon, Sihtasutusele Innove, Mittetulundusühingule ESOFestival Tallinn, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele, Mittetulundusühingule BEST-Estonia, Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnale, Aktsiaseltsile Tallinna Lennujaam, Tallinna Linnakantseleile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

20. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes