Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2019. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 03.04.2019 korraldus number 479
Redaktsiooni kehtivus:03.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. aprill

2019 nr

479-k

Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2019. aastaks

Liiklusseaduse § 187 lg 2 p 3 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ § 12 lg 1 p 3 ja lg 5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

1. Anda 2019. aastaks parkimistasu maksusoodustus korralduse lisas nimetatud isikule.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnsekretär

Lisa