Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõiduõiguse andmine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 408
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts 2019 nr 408-k

Tasuta sõiduõiguse andmine

Ühistranspordiseaduse § 36 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 2 alusel ning tulenevalt Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 8. märtsi 2019,  Mittetulundusühingu Korvpalliakadeemia Tallinna KALEV 30. jaanuari 2019 ja  Shiftworks OÜ
27. veebruari 2019 taotlustest

1. Anda Kadrioru Saksa Gümnaasiumi korraldataval rahvusvahelises Erasmus programmis E Motion osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 31. märts kuni 6. aprill 2019.

2. Punktis 1 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale Kadrioru Saksa Gümnaasiumi poolt väljastatud osaleja nimeline rinnasilt.

3. Anda Shiftworks OÜ korraldataval Tallinn Music Week 2019 linnafestivali delegaatidele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 25. kuni 31. märts 2019.

4. Punktis 3 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale linnafestivalil osalejale Shiftwork OÜ poolt väljastatud festivali käepael või kaelakaart.

5. Anda Mittetulundusühingu Korvpalliakadeemia Tallinna KALEV korraldatavatel korvpalliturniiridel osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikel 12. kuni 15. september ja 26. kuni 29. detsember 2019.

6. Punktis 5 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale võistlustel osalejale Mittetulundusühingu Korvpalliakadeemia Tallinna Kalev poolt väljastatud käepael.

7. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Kadrioru Saksa Gümnaasiumile, Shiftworks OÜ-le, Mittetulundusühingule Korvpalliakadeemia Tallinna KALEV ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär