Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõiduõiguse andmine
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2019 korraldus number 307
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. veebruar 2019 nr 307-k

Tasuta sõiduõiguse andmine

Ühistranspordiseaduse § 36 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Latitude59
13. veebruari 2019, Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse 13. veebruari 2019, Time For Fun OÜ 14. veebruari 2019 ja Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus 15. veebruari 2019 taotlustest

1. Anda Mittetulundusühingu Latitude59 korraldaval startup- ja tehnoloogiakonverentsil Latitude59 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 15. kuni 18. mai 2019.

2. Punktis 1 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale Mittetulundusühingu Latitude59 poolt väljastatud konverentsi käepael.

3. Anda Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldaval e-konverentsil Same Goals, Diferent Roadmaps 2019 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 20. kuni 22. mai 2019.

4. Punktis 3 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale konverentsil osalejale Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus poolt väljastatud kaelakaart.

5. Anda Time For Fun OÜ korraldaval rahvusvahelisel noorte saalihokiturniiril Tallink Floorball 2019 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikel 16. kuni 19. mai ja 23. kuni 26. mai 2019.

6. Punktis 5 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale saalihokiturniiril osalejale Time For Fun OÜ poolt väljastatud käepael.

7. Anda Time For Fun OÜ korraldaval rahvusvahelisel saalihokiturniiril Tallink Floorball 2019 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 3. kuni 5. mai 2019.

8. Punktis 7 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale saalihokiturniiril osalejale Time For Fun OÜ poolt väljastatud käepael.

9. Anda Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus korraldavatel 2019 TALLINN OPEN - 31. Kr. Palusalu noorte maadlusvõistlusel, sellele järgnevas maadluslaagris ja Kristjan Palusalu mälestusvõistlustel täiskasvanutele osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 27. märts kuni 9. aprill 2019.

10. Punktis 9 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale võistlustel osalejale Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus poolt väljastatud osalejakaart.

11. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Latitude59, Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, Time For Fun OÜ-le, Mittetulundusühingule Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär