Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2019. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2019 korraldus number 306
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. veebruar

2019 nr

306-k

Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2019. aastaks

Liiklusseaduse § 187 lg 2 p 3 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ § 12 lg 1 p 3 ja lg 5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

1. Anda 2019. aastaks parkimistasu maksusoodustused korralduse lisas nimetatud isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnsekretär

Lisa