Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2017 otsus number 165
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 06.09.2018 nr 119, vastuvõetud 06.09.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018
Tvk o 17.05.2018 nr 61, vastuvõetud 17.05.2018

Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 07.05.2018

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

30. november 2017 nr 165

 

 

 

 

Innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades innovatsioonikomisjoni esimehe esildist

 

 

     

1. Kinnitada innovatsioonikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Andres Kollist - esimees;

1.2 Arto Aas - aseesimees;

1.3 Andres Koldre;

1.4 Jüri Pihl;

1.5 Enno Tamm;

1.6 Tiit Terik;

1.7 (Kehtetu - Keit Pentus-Rosimannus - Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 07.05.2018)

1.8 (Kehtetu - Taavi Rõivas - Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 07.05.2018)

1.9 Kadi Pärnits;

1.10 Urmas Reitelmann;

1.11 Aivar Riisalu;

1.12 Toomas Sepp;

1.13 Mihkel Kangur;

1.14 Kaspar Karik;

1.15 Maria Alajõe;

1.16 Toomas Haidak;

1.17 Indrek Neivelt;

1.18 Arvo Ott;

1.19 Merilin Anijärv;
(Tvk o 17.05.2018 nr 61, vastuvõetud 17.05.2018)

1.20 (Kehtetu - Eeve Kivi - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018)

1.21 (Kehtetu - Mart Meri - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018)

1.22 Keit Pentus-Rosimannus;
(Tvk o 06.09.2018 nr 119, vastuvõetud 06.09.2018)

1.23 Kadi Pärnits.

(Tvk o 06.09.2018 nr 119, vastuvõetud 06.09.2018)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13