Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2017 otsus number 165
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

30. november 2017 nr 165

Innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades innovatsioonikomisjoni esimehe esildist

1. Kinnitada innovatsioonikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Andres Kollist - esimees;

1.2 Arto Aas - aseesimees;

1.3 Andres Koldre;

1.4 Jüri Pihl;

1.5 Enno Tamm;

1.6 Tiit Terik;

1.7 Keit Pentus-Rosimannus;

1.8 Taavi Rõivas;

1.9 Kadi Pärnits;

1.10 Urmas Reitelmann;

1.11 Aivar Riisalu;

1.12 Toomas Sepp;

1.13 Mihkel Kangur;

1.14 Kaspar Karik;

1.15 Maria Alajõe;

1.16 Toomas Haidak;

1.17 Indrek Neivelt;

1.18 Arvo Ott.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees