Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Martsa tn 2 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Õppenõustamiskeskus)
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1869
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1869-k

Martsa tn 2 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Õppenõustamiskeskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 11 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 määruse nr 116 „Vara üleandmis-vastuvõtmisakti vorm” § 2 p-ga 3

1. Tallinna Haridusameti hallataval asutusel Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumil anda ameti hallatava asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskuse kasutusse tasuta ja tähtajatult Martsa tn 2 hoone A-korpuse II korrusel asuvad äriruumid, üldpinnaga 415,4 m2, järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse hariduse tugi- ja nõustamisteenuste osutamiseks ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse tööruumidena;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus, remondifond jms) ning kasutatavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Õppenõustamiskeskusele ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumile.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär