Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Artur Martinsoni ja Vladimir Jevdokimõtševi pärimisasjad)
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1857
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1857-k

Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Artur Martinsoni ja Vladimir Jevdokimõtševi pärimisasjad)

Pärimisseaduse § 18 lg 1 ja § 142 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 „Tallinna linna poolt vara pärimise kord” §-dega 8 ja 11 ning tulenevalt pärandvara inventuuridest, mille on läbi viinud kohtutäitur Elin Vilippus

1. Arvestades, et pärandvara inventuuri käigus pärandvara nimekirja kantud kohustused ületavad pärandvara väärtuse, esitada kohtule avaldused järgmiste isikute pärandvara pankroti väljakuulutamiseks:

1.1 Artur Martinson, isikukood 37201100226;

1.2 Vladimir Jevdokimõtšev, isikukood 35102010349.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär