Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2017 korraldus number 1806
Redaktsiooni kehtivus:14.11.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 14.11.2018 nr 1655
Tlv k 19.09.2018 nr 1345

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november

2017 nr

1806-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. mai 2013 määruse nr 33 „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus” § 2 lg-ga 2

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:     Andrei Novikov                      Tallinna abilinnapea

Aseesimees:                 Ivari Rannama                         Tallinna Linnaplaneerimise Amet,

geomaatika teenistuse direktor

Liikmed:                      (Kehtetu - Rein Põder - geograaf, osaühing „Eesti Raamat”, Tlv k 14.11.2018 nr 1655)

peatoimetaja, Eesti Kirjanike Liidu liige

Peeter Päll                               Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur

                                    Marja Kallasmaa                     Eesti Keele Instituudi vanemteadur

                                    (Kehtetu - Silvi Pihlak - ajaloolane, OÜ RESTAURAATORPROJEKT - Tlv k 19.09.2018 nr 1345)

                                    Sulev Mäeväli                         kunstiajaloolane, Tallinna Linnamuuseum

                                    Tõnu Raudsepp                       geograaf, Keskkonnaagentuur

                                    Liis Palmipuu                          Tallinna Linnaplaneerimise Amet, kohanimekorraldaja

                                    Oliver Orro                             Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna lektor/teadur

                                    Juhan Kreem                        Tallinna Linnaarhiivi teadur
                                    (Tlv k 19.09.2018 nr 1345)   

Priit Simson                            Linnapea büroo, linnapea nõunik, ajakirjanik

2. Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korraldus nr 1221-k „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär