Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2017 korraldus number 1806
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. november

2017 nr

1806-k

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. mai 2013 määruse nr 33 „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus” § 2 lg-ga 2

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:     Andrei Novikov                      Tallinna abilinnapea

Aseesimees:                 Ivari Rannama                         Tallinna Linnaplaneerimise Amet,

geomaatika teenistuse direktor

Liikmed:                      Rein Põder                              geograaf, osaühing „Eesti Raamat”

peatoimetaja, Eesti Kirjanike Liidu liige

Peeter Päll                               Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur

                                    Marja Kallasmaa                     Eesti Keele Instituudi vanemteadur

                                    Silvi Pihlak                             ajaloolane, OÜ RESTAURAATORPROJEKT

                                    Sulev Mäeväli                         kunstiajaloolane, Tallinna Linnamuuseum

                                    Tõnu Raudsepp                       geograaf, Keskkonnaagentuur

                                    Liis Palmipuu                          Tallinna Linnaplaneerimise Amet, kohanimekorraldaja

                                    Oliver Orro                             Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna lektor/teadur

Priit Simson                            Linnapea büroo, linnapea nõunik, ajakirjanik

2. Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korraldus nr 1221-k „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär