Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine ja hüvitiste maksmine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 164
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

16. november 2017 nr 164

Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine ja hüvitiste maksmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19, § 49 lg 42, § 541 lg 1 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 6 ning § 4 lg 2 alusel

1. Lugeda Tallinna Linnavalitsuse liikmete ametikohad palgalisteks.

2. Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstakse töötasu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrusele nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“.

3. Maksta Merike Martinsonile seoses volituste tähtajalise lõppemisega hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses.

4. Maksta Mihhail Kõlvartile Tallinna hariduse-, kultuuri- ja spordivaldkonna arendamise ning eduka korraldamise eest hüvitisena tulemuspreemiat abilinnapea kolme kuu ametipalga ulatuses.

5. Maksta Taavi Aasale täiendavate ülesannete eduka täitmise eest linnapea asendamisel ajavahemikus 1. oktoober 2015 kuni 9. november 2017 hüvitisena tulemuspreemiat abilinnapea kolme kuu ametipalga ulatuses.

6. Maksta Edgar Savisaarele seoses volituste tähtajalise lõppemisega hüvitist linnapea kolme kuu ametipalga ulatuses.

7. Otsuse punkte 1 ja 2 rakendatakse tagasiulatuvalt 9. novembrist 2017.

8. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsuse liikmetele, Merike Martinsonile, Mihhail Kõlvartile ja Edgar Savisaarele.

9. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mart Luik

Tallinna Linnavolikogu aseesimees