Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 163
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
k o 17.05.2018 nr 63, vastuvõetud 17.05.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.05.2018 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 09.05.2018

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

16. november 2017 nr 163

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 281 ja § 32 alusel ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

     

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks:

1.1 Helve Särgava - komisjoni esimees;

1.2 Enno Tamm - komisjoni aseesimees;

1.3 Irina Antonjuk;

1.4 Helle Kalda;

1.5 Merike Martinson;

1.6 Leonid Mihhailov;

1.7 (Kehtetu - Elmar-Johannes Truu - Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.05.2018 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 09.05.2018)

1.8 Õnne Pillak;

1.9 Priidu Pärna;

1.10 Kersti Kracht;

1.11 Jaak Juske;
1.12 Jaak Aab.

(17.05.2018 nr 63, vastuvõetud 17.05.2018)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.05.2018 otsus nr 9