Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 162
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

16. november 2017 nr 162

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe esildist 

1. Kinnitada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Merike Martinson - komisjoni esimees;

1.2 Vilja Toomast - komisjoni aseesimees;

1.3 Vladimir Afanasjev;

1.4 Jüri Ennet;

1.5 Helle-Moonika Helme;

1.6 Liis Klaar;

1.7 Larissa Novo˛ilova;

1.8 Karl-Martin Sinijärv;

1.9 Julia Timerbulatova;

1.10 Tiit Terik;

1.11 Elmar-Johannes Truu;

1.12 Tõnis Mölder;

1.13 Vahur Keldrima;

1.14 Aleksander Laane;

1.15 Veiko Lukmann;

1.16 Peeter Mardna;

1.17 Signe Riisalo;

1.18 Vladimir Rusnak;

1.19 Külli Urb.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees