Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 160
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

16. november 2017 nr 160

Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades rahanduskomisjoni esimehe esildist 

1. Kinnitada rahanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Mihhail Kõlvart - komisjoni esimees;

1.2 Argo Luude - komisjoni aseesimees;

1.3 Irina Antonjuk;

1.4 Helle Kalda;

1.5 Kalev Kallo;

1.6 Maris Lauri;

1.7 Jürgen Ligi;

1.8 Anto Liivat;

1.9 Mart Luik;

1.10 Kristen Michal;

1.11 Leonid Mihhailov;

1.12 Vladimir Panov;

1.13 Urmo Saareoja;

1.14 Märt Sults;

1.15 Rostislav Troškov;

1.16 Maksim Volkov;

1.17 Taavi Aas;

1.18 Risto Kask;

1.19 Tarvo Sarmet.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees