Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 159

Redaktsiooni kehtivus 04.10.2018 - ...

REDAKTSIOON:
Tallinna Linna valimiskomisjoni 12.03.2019 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 12.03.2019

Tallinna Linna valimiskomisjoni 27.02.2019 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 27.02.2019
Tvk o 04.10.2018 nr 135, vastuvõetud 04.10.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 11.09.2018
Tvk o 06.09.2018 nr 120, vastuvõetud 06.09.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018
Tvk o 17.05.2018 nr 62, vastuvõetud 17.05.2018

Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 07.05.2018

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

16. november 2017 nr 159

 

 

 

 

Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades linnavarakomisjoni esimehe esildist 

 

 

     

1. Kinnitada linnavarakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Leonid Mihhailov - komisjoni esimees;

1.2 Kersti Kracht - komisjoni aseesimees;

1.3 Raivo Aeg;

1.4 Vladimir Afanasjev;

1.5 (Kehtetu - Remo Holsmer - Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 07.05.2018)

1.6 Andres Koldre;

1.7 Nikolai Korb;

1.8 Jevgenija Kukk;

1.9 Deniss Presnetsov;

1.10 (Kehtetu - Taavi Rõivas - Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 07.05.2018)

1.11 (Kehtetu - Rainer Vakra - Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 11.09.2018)

1.12 Priit Pärtelpoeg;

1.13 Eha Võrk;

1.14 Arvo Anderson;

1.15 Svetlana Baltina;

1.16 Meelis Krautmann;

1.17 Henrik Murel;

1.18 Ruth-Kaja Pekk;

1.19 Reet Trei;

1.20 (Kehtetu - Kaido Kukk - Tallinna Linna valimiskomisjoni 27.02.2019 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 05.03.2019)

1.21 (Kehtetu - Liina Hermaküla - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018)

1.22 Taavi Rõivas;
(Tvk o 06.09.2018 nr 120, vastuvõetud 06.09.2018)

1.23 Remo Holsmer;
(Tvk o 06.09.2018 nr 120, vastuvõetud 06.09.2018)

1.24 (Kehtetu - Silver Meikar - Tallinna Linna valimiskomisjoni 12.03.2019 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 13.03.2019)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 07.05.2018 otsus nr 8
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 27.02.2019 otsus nr 2
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 12.03.2019 otsus nr 7