Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 159
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

16. november 2017 nr 159

Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades linnavarakomisjoni esimehe esildist 

1. Kinnitada linnavarakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Leonid Mihhailov - komisjoni esimees;

1.2 Kersti Kracht - komisjoni aseesimees;

1.3 Raivo Aeg;

1.4 Vladimir Afanasjev;

1.5 Remo Holsmer;

1.6 Andres Koldre;

1.7 Nikolai Korb;

1.8 Jevgenija Kukk;

1.9 Deniss Presnetsov;

1.10 Taavi Rõivas;

1.11 Rainer Vakra;

1.12 Priit Pärtelpoeg;

1.13 Eha Võrk;

1.14 Arvo Anderson;

1.15 Svetlana Baltina;

1.16 Meelis Krautmann;

1.17 Henrik Murel;

1.18 Ruth-Kaja Pekk;

1.19 Reet Trei.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees