Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 158
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

16. november 2017 nr 158

Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades linnamajanduskomisjoni esimehe esildist

1. Kinnitada linnamajanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Kalev Kallo - komisjoni esimees;

1.2 Kaupo Nõlvak - komisjoni aseesimees;

1.3 Yoko Alender;

1.4 Miroslav Berezovski;

1.5 Andrei Birov;

1.6 Deniss Boroditš;

1.7 Jaak Juske;

1.8 Helle Kalda;

1.9 Andres Koldre;

1.10 Mihhail Korb;

1.11 Nikolai Korb;

1.12 Urmas Reitelmann;

1.13 Enno Tamm;

1.14 Maksim Volkov;

1.15 Endrik Mänd;

1.16 Andrei Novikov;

1.17 Juhan Kangilaski;

1.18 Olle Koop;

1.19 Ly Kovanen.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees