Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 158
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 01.11.2018 nr 161, vastuvõetud 01.11.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 11.09.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 13.06.2018 otsus nr 11 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 13.06.2018
Tvk o 31.05.2018 nr 75, vastuvõetud 31.05.2018
Deniss Boroditši 04.05.2017 avaldus ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 04.05.2017
Tvk o 03.05.2018 nr 53, vastuvõetud 03.05.2018
Tvk o 25.01.2018 nr 5, vastuvõetud 25.01.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 17.01.2018 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 17.01.2018

Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.01.2018 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 09.01.2018
Tvk o 14.12.2017 nr 175, vastuvõetud 14.12.2017


 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

16. november 2017 nr 158

 

 

 

 

Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades linnamajanduskomisjoni esimehe esildist

 

 

     

1. Kinnitada linnamajanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Kalev Kallo - komisjoni esimees;

1.2 Kaupo Nõlvak - komisjoni aseesimees;

1.3 (Kehtetu - Yoko Alender - Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.01.2018 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 09.01.2018)

1.4 Miroslav Berezovski;

1.5 Andrei Birov;

1.6 (Kehtetu - Deniss Boroditš - Deniss Boroditši 04.05.2017 avaldus ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 04.05.2017)

1.7 Jaak Juske;

1.8 (Kehtetu - Helle Kalda - Tvk o 01.11.2018 nr 161, vastuvõetud 01.11.2018)

1.9 Andres Koldre;

1.10 (Kehtetu - Mihhail Korb - Tallinna Linna valimiskomisjoni 17.01.2018 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 17.01.2018)
1.11 Nikolai Korb;

1.12 Urmas Reitelmann;

1.13 Enno Tamm;

1.14 Maksim Volkov;

1.15 Endrik Mänd;

1.16 Andrei Novikov;

1.17 Juhan Kangilaski;

1.18 (Kehtetu - Olle Koop - Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 11.09.2018)

1.19 Ly Kovanen.

1.20 (Kehtetu - Edgar Savisaar - Tallinna Linna valimiskomisjoni 13.06.2018 otsus nr 11 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 13.06.2018)

1.21 8Kehtetu - Ants Leemets - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018)

1.22 Natalia Malleus;
(Tvk o 25.01.2018 nr 5, vastuvõetud 25.01.2018)

1.23 Yoko Alender;

(Tvk o 03.05.2018 nr 53, vastuvõetud 03.05.2018)

1.24 Deniss Boroditš;
(Tvk o 01.11.2018 nr 161, vastuvõetud 01.11.2018)

1.25 Vladimir Issakov;
(Tvk o 01.11.2018 nr 161, vastuvõetud 01.11.2018)

1.26 Ants Leemets.

(Tvk o 01.11.2018 nr 161, vastuvõetud 01.11.2018)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

TLVK o 09.01.2018 nr 1
TLVK o 17.01.2018 nr 2
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 13.06.2018 otsus nr 11
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14