Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 157
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tallinna linna valimiskomisjoni 26.06.2018 otsus nr 12 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 20.07.2018
Tvk o 03.05.2018 nr 52, vastuvõetud 03.05.2018

Tallinna linna valimiskomisjoni 18.04.2018 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 18.04.2018

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

16. november 2017 nr 157

 

 

 

 

Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades korra- ka tarbijakaitsekomisjoni esimehe esildist 

 

 

     

1. Kinnitada korra- ka tarbijakaitsekomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Rostislav Troškov - komisjoni esimees;

1.2 Helle-Moonika Helme - komisjoni aseesimees;

1.3 8Kehtetu - Vjatšeslav Prussakov - Tallinna linna valimiskomisjoni 26.06.2018 otsus nr 12 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 20.07.2018)

1.4 Anastassia Kovalenko;

1.5 Anna Krõlova;

1.6 Jevgenija Kukk;

1.7 Jüri Pihl;

1.8 Sergei Ptšjolkin;

1.9 (Kehtetu - Ülle Rajasalu - Tvk o 03.05.2018 nr 52, vastuvõetud 03.05.2018)

1.10 Toivo Tootsen;

1.11 Aivar Toompere;

1.12 Jelena Kalbina;

1.13 Enn-Toivo Annuk;

1.14 Sirje Keevallik;

1.15 Riina Kitt;

1.16 Terje Lillo;

1.17 Valeri Lõõnik;

1.18 Rasmus Lahtvee;

1.19 Toomas Viks;
1.20 Merilin Anijärv
(Tvk o 03.05.2018 nr 52, vastuvõetud 03.05.2018)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna linna valimiskomisjoni 18.04.2018 otsus nr 5
Tallinna linna valimiskomisjoni 26.06.2018 otsus nr 12