Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 156
Redaktsiooni kehtivus:23.08.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 23.08.2018 nr 108, vastuvõetud 23.08.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.05.2018 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 09.05.2018
Tvk o 25.01.2018 nr 2, vastuvõetud 25.01.2018

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

16. november 2017 nr 156

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades keskkonnakomisjoni esimehe esildist 

 

 

     

1. Kinnitada keskkonnakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Enno Tamm - komisjoni esimees;

1.2 Ivi Eenmaa - komisjoni aseesimees;

1.3 Irina Antonjuk;

1.4 Miroslav Berezovski;

1.5 Kadri Kõusaar;

1.6 Jürgen Ligi;

1.7 Argo Luude;

1.8 Jüri Pihl;

1.9 (Kehtetu - Urmo Saareoja - Tvk o 25.01.2018 nr 2, vastuvõetud 25.01.2018)

1.10 Aleksandr Zdankevitš;

1.11 Julia Timerbulatova;

1.12 (Kehtetu - Elmar-Johannes Truu - Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.05.2018 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 09.05.2018)

1.13 Züleyxa Izmailova;

1.14 Henrik Aavik;

1.15 Mart Kont;

1.16 Mart Pukk;

1.17 Gaspar Šabad;

1.18 Relo Ligi;

1.19 Maret Merisaar;

1.20 Maksim Volkov;
(Tvk o 25.01.2018 nr 2, vastuvõetud 25.01.2018)

1.21 Toivo Tootsen.
(Tvk o 23.08.2018 nr 108, vastuvõetud 23.08.2018)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 09.05.2018 otsus nr 9