Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 156
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

16. november 2017 nr 156

Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades keskkonnakomisjoni esimehe esildist 

1. Kinnitada keskkonnakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Enno Tamm - komisjoni esimees;

1.2 Ivi Eenmaa - komisjoni aseesimees;

1.3 Irina Antonjuk;

1.4 Miroslav Berezovski;

1.5 Kadri Kõusaar;

1.6 Jürgen Ligi;

1.7 Argo Luude;

1.8 Jüri Pihl;

1.9 Urmo Saareoja;

1.10 Aleksandr Zdankevitš;

1.11 Julia Timerbulatova;

1.12 Elmar-Johannes Truu;

1.13 Züleyxa Izmailova;

1.14 Henrik Aavik;

1.15 Mart Kont;

1.16 Mart Pukk;

1.17 Gaspar Šabad;

1.18 Relo Ligi;

1.19 Maret Merisaar.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees