Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 155
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 15.11.2018 nr 164, vastuvõetud 15.11.2018
Tvk o 01.11.2018 nr 160, vastuvõetud 01.11.2018
Tvk o 04.10.2018 nr 134, vastuvõetud 04.10.2018
Tvk o 20.09.2018 nr 128, vastuvõetud 20.09.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 11.09.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018
Tallinna Linna valimiskomisjoni 13.06.2018 otsus nr 10 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 13.06.2018
Tvk o 14.06.2018 nr 87, vastuvõetud 14.06.2018
Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018

Tallinna Linna valimiskomisjoni 17.01.2018 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 17.01.2018

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

16. november 2017 nr 155

 

 

 

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildist

 

 

     

1. Kinnitada haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Eduard Toman - esimees;

1.2 Heidy Purga - aseesimees;

1.3 Irina Antonjuk;

1.4 (Kehtetu - Martin Helme - Tallinna Linna valimiskomisjoni 13.06.2018 otsus nr 10 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 13.06.2018)

1.5 (Kehtetu - Annela Ojaste - Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 11.09.2018)

1.6 (Kehtetu - Mihhail Korb - Tallinna Linna valimiskomisjoni 17.01.2018 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 17.01.2018)

1.7 Õnne Pillak;

1.8 Deniss Presnetsov;

1.9 Sergei Ptšjolkin;

1.10 Ruslana Veber;

1.11 Märt Sults;

1.12 Vadim Belobrovtsev;

1.13 (Kehtetu - Aini Härm - Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018)

1.14 (Kehtetu - Hendrik Agur - Tvk o 04.10.2018 nr 134, vastuvõetud 04.10.2018)

1.15 (Kehtetu - Toomas Kruusimägi - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 08.08.2018) 

1.16 (Kehtetu - Kaja Laanmäe - Tvk o 14.06.2018 nr 87, vastuvõetud 14.06.2018)

1.17 Lauri Leesi;

1.18 Helen Mahmastol;

1.19 (Kehtetu - Ester Öpik - Tvk o 01.11.2018 nr 160, vastuvõetud 01.11.2018)
1.20 Olga Barabaner;

(Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018)

1.21 Sanne Org;
(Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018)

1.22 Nelli Privalova;
(Tvk o 14.06.2018 nr 87, vastuvõetud 14.06.2018)

1.23 Mart Kallas;
(Tvk o 20.09.2018 nr 128, vastuvõetud 20.09.2018)

1.24 Riina Solman;
(Tvk o 04.10.2018 nr 134, vastuvõetud 04.10.2018)

1.25 Maris Sild;
(Tvk o 04.10.2018 nr 134, vastuvõetud 04.10.2018)

1.26 Margit Hiiet;
(Tvk o 01.11.2018 nr 160, vastuvõetud 01.11.2018)

1.27 Toomas Kruusimägi.
(Tvk o 15.11.2018 nr 164, vastuvõetud 15.11.2018)

 

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - TLVK o 17.01.2018 nr 2
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 13.06.2018 otsus nr 10
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 08.08.2018 otsus nr 13
Lisa - Tallinna Linna valimiskomisjoni 11.09.2018 otsus nr 14