Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2017 otsus number 155
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018

Tallinna Linna valimiskomisjoni 17.01.2018 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 17.01.2018

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

16. november 2017 nr 155

 

 

 

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 8 ja lg 9 alusel ning arvestades haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildist

 

 

     

1. Kinnitada haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Eduard Toman - esimees;

1.2 Heidy Purga - aseesimees;

1.3 Irina Antonjuk;

1.4 Martin Helme;

1.5 Annela Ojaste;

1.6 (Kehtetu - Mihhail Korb - Tallinna Linna valimiskomisjoni 17.01.2018 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9, jõustumine 17.01.2018)

1.7 Õnne Pillak;

1.8 Deniss Presnetsov;

1.9 Sergei Ptšjolkin;

1.10 Ruslana Veber;

1.11 Märt Sults;

1.12 Vadim Belobrovtsev;

1.13 (Kehtetu - Aini Härm - Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018)

1.14 Hendrik Agur;

1.15 Toomas Kruusimägi;

1.16 Kaja Laanmäe;

1.17 Lauri Leesi;

1.18 Helen Mahmastol;

1.19 Ester Öpik;
1.20 Olga Barabaner;

(Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018)

1.21 Sanne Org.
(Tvk o 25.01.2018 nr 4, vastuvõetud 25.01.2018)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - TLVK o 17.01.2018 nr 2